Tin nóng
16.06.2014
Đó là phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh, tại Hội nghị về sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2014, trực tuyến với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh vào sáng ngày 12/6/2014.
Công trình giao thông trên đảo Phú Quốc - Ảnh minh họa (H.Anh)

Xây dựng cơ bản (XDCB) là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, chính nhiệm vụ quan trọng này làm thay đổi bộ mặt kinh tế, xã hội của địa phương. Xác định như trên, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung triển khai kế hoạch vốn XDCB đã được giao sớm ngay từ đầu tháng 01/2014 cho các ngành và địa phương; vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2014 tiếp tục được ứng trước trong năm 2013 đã giúp cho tỉnh đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, nhất là các công trình giao thông trên đảo Phú Quốc; tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch XDCB đến các sở, ngành và địa phương; đồng thời, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và cùng với các sở, ngành, địa phương thống nhất các giải pháp thực hiện để đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch năm 2014 và các dự án, công trình trọng điểm.

Một số công trình trọng điểm như đường tỉnh lộ 964, Bệnh viện Lao, Bệnh viện Ung bướu, Khoa nội B Bệnh viện Đa khoa tỉnh, … đã được tổ chức đấu thầu và triển khai thực hiện trong năm 2013 nên việc thực hiện kế hoạch XDCB năm 2014 có nhiều thuận lợi, nhiều công trình được đẩy nhanh tiến độ đầu tư ngay từ những tháng đầu năm, một số ngành đã thực hiện giải ngân khá tốt kế hoạch. Nguồn vốn đầu tư cho giao thông nông thông (GTNT) được phân bổ cho các địa phương ngay từ đầu năm. Kết quả, giá trị khối lượng hoàn thành 1.783 tỉ đồng bằng 44,77% kế hoạch; giải ngân 1.484 tỉ đồng bằng 37,26 % kế hoạch. Đầu tư GTNT, nhựa hóa thêm 02 xã (đường xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận và đường xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh) nâng tổng số xã trong đất liền được nhựa hóa là 98/103 xã, đạt tỷ lệ 95,15%; hoàn thành thêm trên 47km, nâng tổng số km đường GTNT của tỉnh lên 3.255km, đạt 45,95%.

Tuy các cấp, các ngành có nhiều cố gắng trong tổ chức triển khai thực hiện, nhưng kết quả đạt được trong đầu tư XDCB và GTNT thực hiện đạt thấp, trong đó có những nguyên nhân khách quan do những vướng mắc về cơ chế, chính sách, nhưng chủ quan vẫn là một số sở ngành, địa phương chưa quyết liệt trong chỉ đạo và phối hợp tháo gỡ những vướng mắc, tiến độ triển khai chậm, có đơn vị chưa có giá trị giải ngân; một số công trình đầu tư mới bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ chưa hoặc đang trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu thi công...

Nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành kế hoạch đầu tư XDCB và GTNT năm 2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh yêu cầu các sở ngành, địa phương và các chủ đầu tư: Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất trong chỉ đạo đầu tư XDCB, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình chỉ đạo, điều hành của ngành - địa phương mình. Thường xuyên tổ chức giao ban giữa chủ đầu tư với các đơn vị chuyên môn và nhà thầu để rà soát, phân tích và làm rõ các nguyên nhân, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém; xử lý hoặc trình cấp thẩm quyền xử lý các khó khăn, vướng mắc để thực hiện hoàn thành kế hoạch vốn được giao. Các chủ đầu tư, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp, công trình trọng điểm để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng như: Bệnh viện Lao, Bệnh viện Ung bướu, các dự án phục vụ nuôi trồng thủy sản, nuôi tôm công nghiệp, đường tỉnh lộ 964, cống sông Kiên, các công trình giao thông trên đảo Phú Quốc, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng nuôi tôm công nghiệp Vĩnh Phong - Vĩnh Thuận, đê biển An Minh - An Biên, dự án hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản An Minh, dự án hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản An Biên, dự án cống sông Kiên, cảng cá Lình Huỳnh...; tăng cường kiểm tra thực tế hiện trường để theo dõi, kiểm soát tiến độ, chất lượng, kịp thời nhắc nhở nhà thầu chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại; nghiêm túc xử lý những nhà thầu vi phạm về tiến độ, chất lượng công trình; kiểm soát có hiệu quả hoạt động của tư vấn giám sát, xử lý tư vấn giám sát không hoàn thành nhiệm vụ, buông lỏng công tác quản lý chất lượng và mạnh dạn thay thế những cán bộ yếu kém. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ giám sát thực hiện kế hoạch XDCB để theo định kỳ hoặc đột xuất làm việc với các ngành, địa phương, các chủ đầu tư, qua đó kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các ngành, địa phương có khối lượng và tỷ lệ giải ngân đạt thấp; tổng hợp đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý. UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực phối hợp với các sở ngành trong việc đầu tư các công trình, dự án đầu tư XDCB, GTNT năm 2015.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giao cho các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, theo chứng năng, nhiệm vụ phối hợp cùng với các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, để góp phần đẩy nhanh tiến độ đầu tư XDCB và GTNT trên địa bàn tỉnh năm 2014 đạt kế hoạch đề ra./.

Minh Hoàng

Số lần đọc: 1817
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan