Tin nóng
13.01.2014
Ngày 03/01/2014, Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm Chính phủ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2013 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ đồng chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Lê Khắc Ghi chủ trì tại điểm cầu Kiên Giang.

Năm 2013, các bộ, ngành và địa phương đã quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”;đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho các cấp ủy Đảng, Chính quyền triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm và buôn bán người có hiệu quả rõ nét với nhiều mô hình đa dạng, nhân dân tham gia tích cực hơn, hiệu quả hơn, kiềm chế tốc độ gia tăng của tội phạm, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt tỷ lệ cao.

Tuy nhiên tình hình tội phạm năm 2013 trên cả nước vẫn tăng so với năm 2012. Cụ thể: Tội phạm về xâm phạm trật tự xã hội xảy ra 59.111 vụ tăng 5,03% so với năm 2012. Tội phạm kinh tế, tham nhũng phát hiện xử lý 12.138 vụ, tăng 4,4%; Tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường phát hiện 13.386 vụ tăng 3.400 vụ; Tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện 227 vụ, tăng 99 vụ; tội phạm về ma túy đã bắt giữ 18.384 vụ, tăng 561 vụ; Tội phạm mua bán người phát hiện 507 vụ, tăng 4%.

Thực tế cho thấy tình hình các loại tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, tham nhũng, vi phạm pháp luật về môi trường còn tiếp tục diễn biến phức tạp, có địa phương còn để tội phạm lộng hành gây hậu quả tai hại cho xã hội, gây hoang mang trong nhân dân, hiệu quả phòng ngừa tội phạm chưa mang tính toàn diện.

Nhiệm vụ trọng tâm của công tác phòng chống tội phạm, phòng chống buôn bán người năm 2014 là: Tập trung tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và hiệu lực quản lý của các cấp chính quyền, huy động nguồn lực và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Xác định công tác phòng chống tội phạm và buôn bán người là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác. Kiềm chế sự gia tăng tội phạm. Nâng cao chất lượng điều tra, khám phá, xử lý các loại tội phạm./.

Ngọc Bích

Số lần đọc: 1790
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan