Tin nóng
06.04.2018
Ngày 2-4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 (mở rộng); các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị (ảnh).

  Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I-2018, đồng chí Đặng Tuyết Em cho biết, các cấp, các ngành đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Các lĩnh vực phát triển khá toàn diện, tập trung chỉ đạo cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, nhất là quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), chỉ đạo hoàn thành tốt công tác tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở đảng. Tỉnh ủy thường xuyên kiểm tra, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Kinh tế tiếp tục phát triển; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá cao 7,87%. Các chỉ tiêu: Thu ngân sách, kim ngạch xuất khẩu, sản lượng khai thác thủy sản, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, du lịch... đạt khá so kế hoạch và cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội có nhiều chuyển biển tiến bộ, nhất là chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều biện pháp bảo đảm nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, tiết kiệm... 

     Về kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017, toàn tỉnh có 872 tổ chức cơ sở đảng, qua đánh giá, phân loại chất lượng có 483 chi, đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh, 317 chi, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 27 chi, đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ và 12 chi, đảng bộ yếu kém. 
Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Thanh Việt thông qua dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25-10-2017, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập…

      Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cho rằng, trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng không ít khó khăn, song với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tỉnh ta đã thực hiện đạt được nhiều kết quả khá quan trọng trên nhiều mặt. Trong quý II, đồng chí đề nghị trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các cấp, các ngành cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tích cực chuẩn bị và tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội X Đảng bộ tỉnh; tiếp tục hoàn thiện Đề án đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt Phú Quốc và huyện Thổ Châu.

      Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị quan tâm lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với tiếp tục quan tâm công tác đảng viên và củng cố nâng lên chất lượng của các tổ chức cơ sở đảng, nhất là đối với các tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục nâng lên công tác dự báo và theo dõi diễn biến tình hình để chủ động ứng phó kịp thời những vấn đề phát sinh, tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo khảo sát thực trạng đoàn viên, hội viên, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn dân cư. 

     Về phát triển kinh tế, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục rà soát lại các chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch và giảm so với cùng kỳ để tập trung chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích thúc đẩy các ngành, lĩnh vực có lợi thế và có khả năng phát triển; tiếp tục chỉ đạo thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, trong đó chú ý quy hoạch sản xuất, bố trí nguồn lực, đầu tư hệ thống thủy lợi, hạ tầng, điện..., chủ động giống cây trồng, vật nuôi phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Đồng thời chỉ đạo theo dõi, kiểm soát chặt chẽ diễn biến tình hình hạn hán, nước mặn xâm nhập và triển khai thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm nguồn nước sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân. Đối với quốc phòng, an ninh, đồng chí đề nghị duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, tập trung chỉ đạo ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

      Về chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị các cấp ủy, chính quyền và sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết này, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong cả hệ thống chính trị. Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể hóa và chỉ đạo các sở, ngành xây dựng đề án cụ thể với lộ trình phù hợp. Về kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng, phân loại tổ chức Đảng, đảng viên năm 2017, đồng chí đề nghị các đảng bộ tập trung lãnh đạo khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 gắn với khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tập trung lãnh đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, tăng cường đoàn kết, thống nhất nội bộ.../.


Tin, ảnh: Tây Hồ

 

 

 

Số lần đọc: 1725
WebSite Kiên Giang
Tin liên quan