Tin nóng
08.12.2015
Sáng nay, ngày 07/12/2015, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII khai mạc Kỳ họp thứ 17; Kỳ họp dự kiến diễn ra từ ngày 07 đến ngày 09/12/2015.
Bà Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Khóa VIII.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, bà Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, Kỳ họp này sẽ xem xét, thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng đó là: Xem xét các báo cáo về hoạt động của Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân năm 2015, cho ý kiến về chương trình công tác năm 2016; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2015, cho ý kiến về kế hoạch giám sát năm 2016; báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, xây dựng cơ bản năm 2015, quyết định nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2016; cho ý kiến báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2015, nhiệm vụ năm 2016. Xem xét cho ý kiến về các báo cáo năm 2015, nhiệm vụ năm 2016 của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về: công tác phòng, chống tham nhũng; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; xem xét các tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và thông qua các nghị quyết của Hội đồng nhân dân về các nội dung quan trọng này.

Hội đồng nhân dân sẽ dành thời gian giám sát chuyên đề việc thực hiện Chương trình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, xã bãi ngang ven biển, xã biên giới, giai đoạn 2013-2015; Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 15 và phương hướng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp này; nghe giải trình của các sở, ngành; chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân, riêng đối với chất vấn tại Kỳ họp này, ngoài việc chất vấn những mặt còn hạn chế, yếu kém hoặc qua giám sát, tiếp xúc cử tri có những vấn đề nhân dân quan tâm, còn bức xúc,... các đại biểu Hội đồng nhân dân có thể chất vấn thêm những việc đã được chất vấn trước đây nhưng kết quả thực hiện còn chậm, qua đó đôn đốc nâng cao trách nhiệm của các ngành có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ.

Theo bà Đặng Tuyết Em, Kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII là kỳ họp thường lệ cuối năm 2015, cũng là kỳ họp cuối nhiệm kỳ 2011-2016, diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. Trong nước kinh tế cơ bản ổn định, đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, kinh tế tiếp tục phục hồi tăng trưởng khá, đạt mức cao hơn kế hoạch đề ra. Trong tỉnh, kinh tế tiếp tục ổn định và phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức khá cao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng nông - lâm - thủy sản giảm, công nghiệp - xây dựng, dịch vụ tăng lên. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt, vượt kế hoạch và tăng so cùng kỳ: sản lượng lúa đạt 4,64 triệu tấn, tăng 108.225 tấn so với năm 2014; sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 677.247 tấn, vượt 4,65%; thu ngân sách đạt 6.720 tỷ đồng, vượt 22,03% so dự toán, tăng 27,1% so cùng kỳ; thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển và tăng 15,61%; huy động vốn đầu tư toàn xã hội 40.517 tỷ đồng, vượt 19,1% kế hoạch và tăng 27,1% so cùng kỳ. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm đầu tư; nhiều công trình trọng điểm được khởi công và đưa vào khai thác sử dụng, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục nâng lên; công tác giáo dục - đào tạo, văn hóa, y tế, giải quyết việc làm, chăm lo gia đình chính sách được quan tâm thực hiện tốt hơn; tổ chức thành công nhiều lễ kỷ niệm và sự kiện quan trọng của tỉnh. Quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường, chủ quyền biên giới quốc gia, biển đảo được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; khiếu nại của công dân được quan tâm giải quyết. Tuy nhiên, tình hình chung vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Tăng trưởng kinh tế của tỉnh chưa đạt nghị quyết đề ra; một số chỉ tiêu kinh tế tuy tăng so cùng kỳ nhưng chưa đạt kế hoạch, như: sản lượng tôm nuôi, kim ngạch xuất khẩu, xây dựng cơ bản. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học ở một số nơi còn thiếu và xuống cấp; công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi còn nhiều khó khăn; đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao đạt thấp; quản lý nhà nước trên lĩnh vực y tế còn nhiều yếu kém; ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được kiểm soát tốt. Tình hình an ninh trên biển, biên giới, tranh chấp, khiếu kiện từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp; phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông còn ở mức cao...

Với những nội dung quan trọng nêu trên và sẽ được trình bày tại Kỳ họp HĐND tỉnh lần này, Chủ tịch HĐND tỉnh - bà Đặng Tuyết Em, đã yêu cầu các vị đại biểu Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu dự họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ các phiên họp, phát huy trí tuệ, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng để Kỳ họp thành công tốt đẹp./.

Xuân Hiếu (ghi)

Số lần đọc: 3542
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan