Tin nóng
11.03.2022

        Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang ngày 25/01/2022 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang kèm theo Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang.

Chi tiết tại đây: Quyết định 02/2022/QĐ-UBND ngày 25-01-2022

Số lần đọc: 790
UBND tỉnh Kiên Giang
Tin liên quan