Tin nóng
25.05.2014
Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa cụ thể hóa ban hành Kế hoạch về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2013 - Ảnh minh họa (H.Anh)

Nhằm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội, tập trung nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm về tham nhũng; làm giảm các loại tội phạm như: Giết người do nguyên nhân xã hội, tội phạm ma túy, tội phạm liên quan đến chiếm đoạt tài sản, sử dụng công nghệ cao, trốn thuế, cho vay lãi nặng, làm giảm số đối tượng bị truy nã còn ở ngoài xã hội; không để tội phạm lộng hành và các trường hợp bao che tội phạm hoạt động; không để hình thành các tụ điểm cờ bạc, ma túy, mại dâm gây bức xúc trong nhân dân, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự, nhất là chất lượng công tác quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân, công tác tái hòa nhập cộng đồng, làm giảm tỷ lệ tái phạm tội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, chức vụ và tham nhũng, tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt theo quy định của pháp luật; phấn đấu tăng tỷ lệ phát hiện, khám phá các vụ phạm tội về trật tự xã hội. Xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, phân công trách nhiệm cụ thể và bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp.

Kế hoạch đã đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm, 6 giải pháp để thực hiện. Các giải pháp trọng tâm như:

- Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia vào công tác phòng, chống tội phạm và thi hành án hình sự.

- Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền và cơ quan Công an các địa phương về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức và người có thẩm quyền phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng, không kịp thời phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; chịu trách nhiệm về những trường hợp xử lý hành chính, kỷ luật không đúng quy định của pháp luật để lọt tội phạm, bao che cán bộ do mình quản lý có hành vi tham nhũng.

- Tăng cường trách nhiệm và phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương, nhất là các đơn vị có liên quan đế triển khai, thực hiện.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các lĩnh vực liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước; lĩnh vực quản lý đất đai, tài chính, tiền tệ.

- Kịp thời phát hiện những sơ hở, bất cập của cơ chế, chính sách, pháp luật để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, hoàn thiện nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

- Chú trọng thực hiện các biện pháp tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ; thường xuyên kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; kịp thời thanh lọc, xử lý nghiêm minh người mắc sai phạm, tiêu cực; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ điều tra viên, thanh tra viên.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm an ninh xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; hạn chế các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm.

Đồng thời phân công trách nhiệm Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh tỉnh triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, cải cách tư pháp theo quy định. Các cơ quan như: Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ chính trị của từng sở ngành chủ trì phối hợp với sở ngành có liên quan trong triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tội phạm và thi hành án hình sự; chịu trách nhiệm đối với các mục tiêu đề ra tại Kế hoạch này ở địa phương mình./. 

Minh Hoàng

 

Số lần đọc: 1833
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan