Tin nóng
16.04.2014
Ngày 11 tháng 4 năm 2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hoàng Sa đã ký ban hành Quyết định số 817/QĐ-UBND, quy định mức chi bồi dưỡng cho người được huy động tham gia, ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Quyết định quy định cụ thể như sau:

- Chi tiền bồi dưỡng làm nhiệm vụ cho các lực lượng trực tiếp được huy động hoặc tự nguyện thực hiện nhiệm vụ đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng (bao gồm cả lực lượng Công an, Quân đội, Kiểm lâm), với mức chi: Đối với các huyện đảo: 170.000 đồng/người/ngày; đối với các huyện đất liền: 120.000 đồng/người/ngày.

- Chi tiền ăn thêm cho các lực lượng trực tiếp được huy động hoặc tự nguyện thực hiện nhiệm vụ đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng với mức: 50.000 đồng/người/ngày.

- Chi tặng quà thăm hỏi, động viên các tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng có thành tích xuất sắc hoặc bị thương trong khi làm nhiệm vụ do lãnh đạo UBND tỉnh làm trưởng đoàn: Mức chi đối với tập thể: 3.000.000 đồng/đơn vị, đối với cá nhân: 300.000 đồng/người (trường hợp lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị được phân công làm trưởng đoàn thì phải có văn bản thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh).

- Chi phí cấp cứu người bị nạn, đảm bảo y tế cho các lực lượng tham gia nhiệm vụ đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng: Đối với những người không thuộc đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian điều trị tại bệnh viện, ngoài số tiền hỗ trợ khám chữa bệnh còn được hỗ trợ số tiền với mức 100.000 đồng/người/ngày.

- Chi phí họp ngoài giờ làm việc cho các đại biểu tham dự các cuộc họp bàn biện pháp triển khai nhiệm vụ đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng, với mức chi cụ thể như sau:

Họp do Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tổ chức: mức chi đối với người chủ trì cuộc họp: 100.000đồng/ người/buổi, các đại biểu khác là 70.000 đồng/người/buổi.

Họp do Ban Chỉ đạo cấp huyện tổ chức: mức chi đối với người chủ trì cuộc họp: 70.000đồng/ người/buổi, các đại biểu khác là 50.000 đồng/người/buổi.

Quyết định nêu rõ khi phát sinh nhiệm vụ nêu trên, Sở Tài chính cấp phát kinh phí cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh để thanh toán chi phí bồi dưỡng và bồi thường thiệt hại cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng./.

Minh Châu

Số lần đọc: 1776
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan