Tin nóng
10.03.2014
Ngày 6/03/2014, tại Hội trường Tỉnh ủy Bến Tre đã diễn ra Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ.

Dự Hội nghị có bà Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban, Ban TĐKT Trung ương, lãnh đạo và chuyên viên một số vụ thuộc Ban TĐKT Trung ương; đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Ban TĐKT 12 tỉnh Cụm thi đua Tây Nam bộ, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bến Tre, đại diện một số mô hình, điển hình trong phong trào thi đua của cụm.

Hội nghị đã nghe đại diện Cụm Trưởng Cụm thi đua Tây Nam bộ báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2013 của cụm. Theo đó, năm 2013, các tỉnh trong cụm đã tập trung đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác TĐKT và phong trào thi đua yêu nước, các phong trào thi đua được phát động với nội dung và hình thức phong phú, thiết thực bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện nhanh, đồng bộ; quốc phòng, an ninh được ổn định, hệ thống chính trị được giữ vững. Điểm nổi bật là trong bối cảnh kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nhưng các tỉnh trong cụm đã huy động cả hệ thống chính trị phát huy nội lực, vượt qua khó khăn thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng; tăng trưởng kinh tế đạt 9,32%, một số tỉnh tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 2 con số như Hậu Giang 12,3%, Bạc Liêu 12%, Long An 11%, Trà Vinh 10,5%; kim ngạch xuất khẩu đạt 9,4 tỷ USD; thu ngân sách đạt 38.030 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 344.397 lao động; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; chăm lo gia đình chính sách, người có công được quan tâm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quốc phòng, an ninh được tăng cường, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ quốc gia, góp phần cùng các cụm, khối thi đua cả nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. Công tác khen thưởng có bước chuyển biến tích cực về chất, hướng đến khen thưởng người trực tiếp lao động, công tác, học tập, công nhân, nông dân; các tỉnh chú trọng khen thưởng kịp thời các chuyên đề, đột xuất khi lập được thành tích. Trong năm UBND các tỉnh đã khen thưởng 59.894 trường hợp, trong đó 987 Cờ thi đua, 6.335 Tập thể Lao động xuất sắc, 4.081 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 48.491 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; khen thưởng cấp nhà nước cho 3.574 trường hợp, trong đó 02 Anh hùng Lao động, 1.063 Huân chương Lao động các hạng; 69 Cờ thi đua Chính phủ, 2.428 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 12 Chiến sĩ thi đua toàn quốc; việc xét đề nghị khen thưởng đảm bảo đúng thành tích, đúng đối tượng và thời gian quy định. Các tỉnh trong cụm đã thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn của Hội đồng TĐKT Trung ương, Ban TĐKT Trung ương; hoạt động của cụm thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tăng cường đoàn kết, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để cùng phát triển.

Tại Hội nghị đã được nghe các báo cáo tham luận của huyện Phước Long- tỉnh Bạc Liêu về phong trào thi đua huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới; mô hình “lò nung liên hoàn” của tỉnh Vĩnh long trong đổi mới công nghệ nung gạch, ngói không gây ô nhiễm môi trường; giải pháp kỹ thuật sản xuất mặt nạ dưỡng da từ nước dừa của tỉnh Bến tre và một số video clip giới thiệu các điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân.

Hội nghị đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho các tỉnh dẫn đầu phong trào thi đua năm 2012. Công bố kết quả chấm điểm thi đua cho các tỉnh trong cụm năm 2013, theo đó tỉnh Bạc Liêu đứng đầu cụm với tổng số 957,11/1000 điểm, tỉnh Long An đứng thứ nhì với 955,79 điểm, tỉnh Hậu Giang đứng thứ ba với 952,25 điểm. Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND 12 tỉnh trong cụm thi đua đã ký giao ước thi đua năm 2014 với sự chứng kiến của bà Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban, Ban TĐKT Trung ương và lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ. Hội nghị đã giới thiệu ra mắt Cụm trưởng và 2 Cụm phó năm 2014, theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh làm Cụm trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, cụm phó thứ nhất và Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang làm cụm phó thứ hai.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị bà Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban, Ban TĐKT Trung ương đã đánh giá cao sự nỗ lực với cách làm sáng tạo của Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ và vai trò của Cụm Trưởng trong năm 2013, góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời chỉ rõ nhiệm vụ công tác TĐKT năm 2014 cần tập trung gồm:

Thứ nhất, tập trung chỉ đạo làm tốt hơn công tác TĐKT, cụ thể là tiếp tục quán triệt tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương của Đảng về đổi mới thi đua yêu nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; triển khai, quán triệt và thực hiện tốt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TĐKT năm 2013 và Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật.

Thứ hai, Tổ chức tốt các phong trào thi đua theo chủ đề “Đồng thuận cao - Thi đua giỏi - Về đích sớm”, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, nhất là nhiệm vụ khó; quan tâm đẩy mạnh phong trào thi đua trọng tâm “cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Thứ ba, xây dựng điển hình tiên tiến và nhân rộng điển hình tiên tiến là nhiệm vụ quan trọng góp phần đổi mới công tác TĐKT.

Thứ tư, nâng cao chất lượng công tác xét khen thưởng, khen kịp thời, tập trung khen đối tượng người trực tiếp lao động, công tác, học tập, công nhân, nông dân; tập trung giải quyết dứt điểm khen thưởng thành tích kháng chiến, cơ bản hoàn thành trong năm 2014 việc xét khen thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ; xét khen thưởng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Thứ năm, kiện toàn, đổi mới hoạt động của Hội đồng TĐKT các cấp, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của cụm, khối thi đua thuộc tỉnh.

Thứ sáu, cơ quan làm công tác TĐKT cấp tỉnh, cấp huyện phải được kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng các ngành, các cấp đảm bảo tính ổn định, thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ này./.

Hà Văn Chiến

Số lần đọc: 1829
Theo Kiengiang.gov.vn
Tin liên quan