Tin nóng
30.11.2017
Sáng ngày 24/11, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức Hội nghị giao ban 6 tháng cuối năm 2017 với ban tuyên giáo các tỉnh, thành khu vực miền Tây Nam bộ; đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2018. Đồng chí Võ Văn Phuông - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương dự, chủ trì. Các đồng chí: Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Công Khâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương - Cơ quan Thường trực tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy khu vực miền Tây Nam bộ tham dự.
Đ/c Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang dự, phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo đánh giá của Ban Tuyên giáo Trung ương, 6 tháng cuối năm 2017, ngành Tuyên giáo khu vực Tây Nam bộ có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả tích cực, tạo được sự ổn định, đồng thuận xã hội, góp phần quan trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và phát triển kinh tế-xã hội địa phương… Ban Tuyên giáo các cấp tích cực, chủ động phối hợp, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; tập trung nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo theo hướng chuyên nghiệp, khoa học, mỗi nhiệm vụ đều gắn với sản phẩm cụ thể, góp phần tạo sự ổn định về tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận trong nhân dân. Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, đoàn kết nhất trí, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, cơ quan, đơn vị; không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, góp phần làm cho mặt tích cực, tiến bộ trở thành xu hướng chủ đạo trong đời sống xã hội.
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo các tỉnh, thành khu vực Tây Nam bộ đã báo cáo những kết quả đạt được, những hạn chế trong 6 tháng cuối năm và đề xuất, kiến nghị các nội dung còn khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo để Ban Tuyên giáo Trung ương có ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đáng giá cao và ghi nhận kết quả đạt được trong 6 tháng cuối năm 2017, đồng thời yêu cầu ban tuyên giáo các tỉnh, thành khu vực Tây Nam bộ thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2018, trong đó nhấn mạnh: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức và tham mưu có hiệu quả công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội các tỉnh, thành phố; Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII); tuyên truyền chương trình, kế hoạch hành động, kết quả việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tổ chức sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương. Đẩy mạnh thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và sơ kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; tổ chức học tập chuyên đề năm 2018… Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, điều tra dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản, văn hóa, văn học nghệ thuật nhằm phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền; đổi mới việc cung cấp và định hướng thông tin, chủ động cung cấp thông tin chính thống, chính xác./.

Quốc Tuấn

Số lần đọc: 1422
Website Kiên Giang
Tin liên quan