Tin nóng
23.02.2021

Sáng ngày 19/02/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Đức Chín, Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra đã chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai Phương án, Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế và điều tra Cơ sở Hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có: Thành viên BCĐ và tổ thường trực BCĐ Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính tỉnh Kiên Giang (thành lập theo Quyết định số 2110/QĐ- UBND ngày 08/9/2020 của Chủ tịch UBND Tỉnh).

Tại điểm cầu các huyện, thành phố có: Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố (Trưởng ban Ban Chỉ đạo), Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các huyện, thành phố và Trưởng BCĐ các xã, phường, thị trấn.

Thay mặt Ban Chỉ đạo TĐT tỉnh, Ông Trần Thanh Xuân, Cục trưởng Cục Thống kê - Phó Trưởng ban Thường trực đã trình bày Quyết định và Phương án Điều tra kinh tế năm 2021; Ông Đỗ Huy Công, Phó Cục trưởng Cục Thống kê - Tổ trưởng, tổ thường trực trình bày Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Ông Huỳnh Xuân Luật, Phó Giám đốc Sở Nội Vụ - Tổ phó, tổ thường trực BCĐ Triển khai Quyết định, Phương Án điều tra Cơ sở Hành chính năm 2021.

Tại Hội nghị đã có các ý kiến tham luận về công tác tuyển chọn điều tra viên, công tác tuyên truyền, hạ tầng công nghệ thông tin, công tác tập huấn cho điều tra viên... Các ý kiến góp ý và kiến nghị của các đại biểu dự họp đã được Ban Chỉ đạo tỉnh giải đáp và tiếp thu ngay tại Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh Kiên Giang năm 2021, đánh giá đây là cuộc Tổng điều tra có quy mô lớn, nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng điều tra khác nhau. Yêu cầu Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố, các cấp địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao quán triệt, thực hiện đúng kế hoạch, các quy trình áp dụng cho Tổng Điều tra, chỉ đạo thực hiện từng nội dung công việc theo đúng tiến độ, đảm bảo thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra. Giám đốc (Thủ trưởng) các cơ quan, đơn vị có công chức tham gia BCĐ, Tổ Thường trực nhắc nhỡ, chấn chỉnh, tạo điều kiện để các thành viên tham gia đầy đủ các hoạt động trong suốt quá trình diễn ra cuộc Tổng điều tra. Tham gia đầy đủ, có trách nhiệm trong các cuộc họp, tập huấn, rút kinh nghiệm. Do lực lượng điều tra viên tiếp xúc nhiều đối tượng, di chuyển nhiều địa bàn khác nhau,  giao Sở Y tế phối hợp Cục Thống kê hướng dẫn cụ thể về phòng, chống  Covid- 19 trong quá trình điều tra thu thập, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Do đó, đồng chí yêu cầu các đơn vị cần bám sát các nội dung trong Kế hoạch Tổng điều tra và quyết định phân công nhiệm vụ, công tác phối hợp của các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố… Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện của các đơn vị, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh để chỉ đạo

Để đảm bảo thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra, Trưởng ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các Đ/c trong BCĐ, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện căn cứ vào trách nhiệm, nhiệm vụ được giao thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công tại Quyết định 397/QĐ-UBND ngày 18/02/2021. Trong đó nhấn mạnh Sở Nội vụ phối hợp với Cục Thống kê để xây dựng Kế hoạch Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh và triển khai thực hiện tới BCĐ cấp huyện trong theo đúng phương án điều tra do Bộ Nội vụ ban hành.

 

Số lần đọc: 1260
Tổ thường trực BCĐ tỉnh Kiên Giang
Tin liên quan