Tin nóng
16.04.2015
Sáng ngày 16-4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh ủy lần thứ 21 mở rộng. Đồng chí Trần Minh Thống, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội; đồng chí Lê Văn Thi, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì.
Quang cảnh hội nghị

Trình bày báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Trong quý I-2015, các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ đầu năm, nên tình hình cơ bản ổn định và phát triển một số lĩnh vực. Thực hiện cụ thể hóa, triển khai, quán triệt và tổ chức sơ, tổng kết các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy đạt yêu cầu; hoàn thành công tác tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng, gắn với nhận xét đánh giá cán bộ năm 2014. Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh chiếm 52,53%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 74,78%; tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là chỉ đạo chặt chẽ Đại hội điểm cấp cơ sở Đảng bộ xã Sơn Kiên (Hòn Đất), Đảng bộ xã Định An (Gò Quao), Đảng bộ Sở Tài nguyên - Môi trường thành công theo kế hoạch. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như: Sản lượng lúa, khai thác và nuôi trồng thủy sản, giá trị sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ, huy động vốn đầu tư… đạt khá và tăng so với cùng kỳ, nhất là thu ngân sách đạt trên 41% kế hoạch. Lãnh đạo tốt nhân dân đón tết vui xuân, an toàn, tiết kiệm. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; phòng, chống có hiệu quả các loại dịch bệnh. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Minh Thống, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong quý II-2015, các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể, như: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”; triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI). Tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội điểm Đảng bộ huyện Giồng Riềng, Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Thuận. Hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội X Đảng bộ tỉnh (lần 2) và báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX tại Đại hội X Đảng bộ tỉnh. Tổ chức chặt chẽ việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, Đại hội X Đảng bộ tỉnh và đề án nhân sự cấp ủy khóa mới… Mặt trận, Dân vận và các đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng và pháp luật Nhà nước, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Tổ chức tốt kỳ họp Hội đồng nhân dân bầu các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân tỉnh; tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp theo luật định. Chính quyền các cấp tăng cường thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các giải pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 theo Nghị quyết 01 của Chính phủ;… Chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao nhân các ngày lễ lớn của đất nước và những sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh. Thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo; chăm lo gia đình chính sách, người có công với nước. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, mái ấm công đoàn. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về an toàn giao thông, kiềm chế và giảm dần tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ./.

Quốc Tuấn

Số lần đọc: 1721
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan