Tin nóng
08.06.2015
áng ngày 05/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức họp góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội XII của Đảng và Đại hội X Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2015-2020). Đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Phạm Công Khâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cùng các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cư ngụ trên địa bàn thành phố Rạch Giá đến dự.
Đ/c Đặng Tuyết Em – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến của đại biểu đóng góp vào văn kiện Đại hội Đảng.

Tại cuộc họp, các ý kiến đại biểu đóng góp ý kiến khẳng định: Dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng được xây dựng công phu, chặt chẽ, có tính chiến đấu cao. Đối với dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, các ý kiến thống nhất cao với kết cấu, bố cục và cho rằng nội dung có tính tổng kết thực tiễn và khái quát cao. Qua đó, các đại biểu cũng góp ý, đề xuất sửa đổi một số đoạn, câu, từ cho phù hợp; đồng thời nhấn mạnh việc phát huy dân chủ cùng khối đại đoàn kết toàn dân; bổ sung một số kinh nghiệm, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ tới nhất là về phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh... trong nhiệm kỳ 2015-2020. Tuy nhiên, một số ý kiến đại biểu đề nghị tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Chương trình hành động của Tỉnh ủy về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo gắn với phát triển nguồn nhân lực; phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ và phát triển văn hóa, xây dựng con người. Bên cạnh đó, cần quan tâm cân nhắc một số chỉ tiêu mà văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh đưa ra.

Thay mặt Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Tuyết Em, ghi nhận và tiếp thu ý kiến của các đại biểu. Những ý kiến đóng góp sẽ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X nghiên cứu, tiếp thu, bổ sung để hoàn chỉnh Báo cáo chính trị và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. Đối với các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo tổng hợp đầy đủ để báo cáo Trung ương theo quy định./.

Kim Thư

Số lần đọc: 1956
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan