Tin nóng
21.06.2017
Sáng 07 giờ 30 phút, ngày 14/6/2017, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Thành viên UBND tỉnh thông qua văn bản trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 4 (kỳ họp giữa năm 2017). Ông Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp; thành phần cấp tỉnh tham dự gồm: Thành viên UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, sở, ban, ngành, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và chuyên viên phòng nghiên cứu.
Quang cảnh cuộc họp

Nội dung thông qua tại cuộc họp: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2017; dự thảo nghị quyết ban hành một số chính sách phát triển nguồn nhân lực đến năm 2020 và những năm tiếp theo; dự thảo nghị quyết ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương…; dự thảo nghị quyết quy định số lượng, chức danh và chế độ chính sách những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ấp, khu phố giai đoạn 2017-2021…/.

Số lần đọc: 2361
Website Kiên Giang
Tin liên quan