Tin nóng
16.04.2014
Ngày 15-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang – Đặng Tuyết Em chủ trì hội nghị (truyền hình trực tuyến) để hoàn chỉnh kế hoạch triển khai chiến lược công tác dân tộc của tỉnh từ nay đến năm 2020 (ảnh).

Kiên Giang có 27 dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn, trong đó có ba dân tộc có dân số đông là Kinh, Khmer, Hoa. Dân số thống kê gần nhất toàn tỉnh là 1,7 triệu người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm 14,88% (Khmer 216.859 người, Hoa 30.870 người).

Trong những năm qua, các cấp, các ngành đã quan tâm làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc. Từ năm 2006 đến nay, tỉnh đã đầu tư 580 tỉ đồng cất 14.000 căn nhà, hỗ trợ đất ở cho 2.699 hộ, hỗ trợ đất sản xuất cho 2.220 hộ, giải quyết việc làm cho 10.810 người, 11.659 người được hỗ trợ nâng cao đời sống.

Từ đó, tỉ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc giảm mỗi năm trung bình 2,5%, hiện nay toàn tỉnh có 4.899 hộ đồng bào dân tộc nghèo, 4.569 hộ cận nghèo. Đã có 18 xã và 7 ấp hoàn thành Chương trình 135 giai đoạn II (hiện còn 9 xã và 11 ấp).

Từ 53 xã thuộc diện khó khăn vào năm 2006, đến nay chỉ còn 26 xã, 96% hộ dân tộc được sử dụng điện, 76% hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh. Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số từ 6 – 14 tuổi đến trường đạt trên 93%.

Từ nay đến năm 2020, Kiên Giang xác định mục tiêu tổng quát của chiến lược công tác dân tộc là phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số một cách toàn diện, nhanh, bền vững gắn với đẩy mạnh giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc, giảm dần vùng đặc biệt khó khăn. Từng bước hình thành các trung tâm kinh tế, văn hoá vùng dân tộc thiểu số. Tăng cường số lượng gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Về kinh tế, tiếp tục nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số. Người lao động dân tộc thiểu số qua đào tạo đạt trên 50%, trong đó 20% được đào tạo nghề. Đảm bảo 100% địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống có trường học kiên cố, có nhà công vụ cho giáo viên và ký túc xá cho học sinh dân tộc.

Bình quân mỗi năm giảm 2% tỉ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số, xoá nhà dột nát, trên 70% nhà ở đạt tiêu chuẩn, đảm bảo thu nhập bình quân đầu người vùng dân tộc thiểu số vào năm 2020 tăng gấp hai lần so với hiện nay…

Để đạt được những mục tiêu nêu trên, tỉnh Kiên Giang đưa ra nhiều nhóm giải pháp, một trong những giải pháp được ưu tiên hàng đầu là làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ cán bộ người dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó tập trung tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số đẩy mạnh sản xuất, tăng cường công tác xoá đói giảm nghèo, đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Hoài Anh

Số lần đọc: 1897
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan