Tin nóng
01.06.2017
Chiều 14 giờ 30 phút, ngày 31/5/2017, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tổ chức Hội nghị về tổng kết 06 năm thực hiện Đề án số 103/ĐA-UBND ngày 21/10/2010 của UBND tỉnh về quy hoạch xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Kiên Giang từ năm 2011 đến năm 2015; định hướng đến năm 2020. Ông Phạm Vũ Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đại điện lãnh đạo Ban Chỉ huy Tây Nam Bộ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Tham mưu Quân khu 9, sở, ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo cấp huyện cùng tham dự.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong 06 năm qua, tình hình thế giới và khu vực biến đổi nhanh chóng, phức tạp. Các nước lớn tiếp tục điều chỉnh chiến lược, vừa đẩy mạnh hợp tác, vừa đấu tranh, thỏa hiệp và tranh giành ảnh hưởng đến các khu vực, Campuchia nổi lên nhiều nguy cơ mất ổn định, nhất là sau khi bầu cử Quốc hội khóa V; Trung Quốc đẩy nhanh các hoạt động tôn tạo, bồi đắp trái phép ở Biển Đông.
Trên địa bàn Quân khu và trong tỉnh, tình hình kinh tế tiếp tục phát triển, quốc phòng, an ninh, đối ngoại được giữ vững, an ninh xã hội được đảm bảo…
Nhờ sự quan tâm và các ban, ngành, đoàn thể các cấp tổ chức, triển khai đầy đủ quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT); hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh trong xây dựng KVPT… Tuy nhiên, các văn bản, hướng dẫn về xây dựng và hoạt KVPT của các Bộ, ngành Trung ương chưa đồng bộ, chủ yếu là văn bản hướng dẫn của Bộ Quốc phòng; hệ thống văn bản, hướng dẫn thay đổi nhiều, khó thực hiện…

Thiên Đăng

Số lần đọc: 1816
Website Kiên Giang
Tin liên quan