Tin nóng
05.07.2017
Thực hiện đầu tư công 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Kiên Giang đạt giá trị khối lượng hoàn thành hơn 2.000 tỷ đồng, gần bằng 50% kế hoạch. Trong đó, giá trị giải ngân trên 1.930 tỷ đồng, đạt hơn 47% kế hoạch, tăng 30% so với cùng kỳ, tăng cao nhất trong 3 năm trở lại đây.
Công trình xây dựng hạ tầng giao thông - Ảnh minh họa

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, năm 2017, tỉnh đầu tư 24 dự án trọng điểm, tập trung các lĩnh vực gồm: y tế, nông nghiệp và phòng chống thiên tai, khu công nghiệp, cải cách hành chính, công trình đầu tư hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng du lịch, công trình hỗ trợ an ninh - quốc phòng; xây dựng 328 km đường giao thông nông thôn.
Ông Trần Hữu Nghị, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Trong triển khai thực hiện đầu tư công, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm, thành lập đoàn công tác liên ngành tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, công trình và giải ngân vốn. Các ngành, các cấp, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án tích cực tổ chức triển khai đấu thầu công trình mới; tập trung nghiệm thu thanh toán công trình chuyển tiếp khi có khối lượng hoàn thành…
Để hoàn thành vốn kế hoạch đầu tư công năm 2017 sau khi điều chỉnh là hơn 4.132 tỷ đồng, tỉnh Kiên Giang triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, kiểm soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình, tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả trong đầu tư công; tập trung hoàn thành kế hoạch xây dựng giao thông nông thôn.
Ông Trần Hữu Nghị cho biết: Tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá lại các đơn vị nhà thầu tư vấn và thi công, nếu không đảm bảo về năng lực dẫn đến làm chậm tiến độ thì phải có phương án xử lý dứt điểm trong tháng 8/2017. Đối với các công trình chưa đấu thầu xong, khẩn trương hoàn thành công tác đấu thầu, thương thảo, ký kết hợp đồng thực hiện; nếu chậm trễ thì cắt vốn điều chuyển cho dự án khác. Những công trình tỷ lệ giải ngân thấp phải đẩy nhanh tiến độ, nhất là các công trình chưa có giá trị giải ngân, nếu trong tháng 7 này tiếp tục không có giá trị để giải ngân vốn thì cắt vốn bố trí cho các dự án khác.
Cùng với đó, đẩy nhanh thủ tục thanh, quyết toán hoàn thành, không để tồn đọng dự án; tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình; thực hiện công tác đấu thầu đúng quy định. Đoàn công tác liên ngành tỉnh thường xuyên làm việc với các chủ đầu tư và địa phương để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc. Tập trung công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho các công trình đã được bố trí vốn kế hoạch. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các ngành, địa phương có khối lượng và tỷ lệ giải ngân thấp. Đến tháng 9/2017, rà soát tổng hợp cắt vốn và điều chuyển vốn đối với các công trình, dự án chậm tiến độ, giải ngân thấp.
Tỉnh chấn chỉnh tinh thần, thái độ thực hiện nhiệm vụ của cán bộ Ban quản lý dự án, nếu có nhiều phản ánh gây khó khăn, phiền hà thì kiểm tra và cần thiết thì điều chuyển công tác. Thực hiện phân công, giao trách nhiệm cho lãnh đạo, cán bộ trực tiếp đối với từng dự án; mạnh dạn thay thế, xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, cán bộ, công chức vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ triển khai thực hiện dự án, công trình./.

Lê Huy Hải

Số lần đọc: 1422
Website Kiên Giang
Tin liên quan