Tin nóng
31.03.2016
Sáng ngày 30/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Phạm Vũ Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Văn phòng Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu được tiếp thu, quán triệt Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020; Chương trình làm việc số 02-CTr/TU ngày 10/12/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X; Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 08/3/2016 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) của Ủy ban nhân dân tỉnh. Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết giúp cán bộ, đảng viên, công chức nắm được những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; đồng thời tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động về những định hướng lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tạo chuyển biến mới trong xây dựng và phát triển tỉnh nhà trong thời gian tới.

Sau hội nghị, căn cứ Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ tỉnh, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình thực tế ở địa phương, các huyện, thị, thành ủy; đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết và khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh cho cán bộ, đảng viên trong đảng bộ mình. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và triển khai quán triệt, thực hiện ở cơ quan, đơn vị mình./.

Quốc Tuấn

Số lần đọc: 4905
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan