Tin nóng
06.11.2015
Sáng ngày 06/11, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kiên Giang. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh chủ trì hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Việc tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm giúp cho các cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo giảm nghèo các cấp đánh giá đúng mức hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững thời gian qua và thực trạng nghèo tại địa phương; kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chí mới làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn 5 năm (2016-2020); đồng thời xác định tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo trong toàn tỉnh và mỗi địa bàn, trong đó có hộ nghèo thuộc diện chính sách người có công, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội và đặc điểm của hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định nguyên nhân nghèo để có chính sách tác động phù hợp.

Phương pháp tiếp cận đo lường nghèo giai đoạn 2016-2020 được thay đổi từ đơn chiều sang đa chiều với quy trình và hệ thống công cụ điều tra, rà soát thay đổi cơ bản so với trước đây, thực hiện theo Quyết định số 1614/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể “chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020”. Các tiêu chí và mức chuẩn nghèo, cận nghèo đa chiều được căn cứ vào các tiêu chí về thu nhập, tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản.

Thời gian tiến hành điều tra bắt đầu từ ngày 09/11 và đến ngày 15/12/2015, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp Cục Thống kê tổng hợp báo cáo kết quả số liệu và phân tích trình UBND tỉnh công bố hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh, sau đó biên soạn in ấn kết quả điều tra khảo sát và phát hành để sử dụng thống nhất toàn tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh cũng đã phân công thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách công tác tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016-2020. Các thành viên có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc giám sát quy trình trên địa bàn phụ trách, phản ánh kịp thời Ban Chỉ đạo tỉnh về tình hình điều tra rà soát và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều tra, rà soát./.

Đỗ Quyên

Số lần đọc: 2718
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan