Tin nóng
19.02.2014
Thành phố Rạch Giá là trung tâm kinh tế- chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh Kiên Giang; là đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh đi các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam bộ…; thành phố Rạch Giá hiện đang trong quá trình chỉnh trang, để trở thành đô thị loại II trong năm 2014. Với vị trí chức năng và tầm quan trọng của một đô thị trung tâm, việc xây dựng tuyến đường văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Rạch Giá trở nên hết sức cấp bách.

Ngày 12 tháng 02 năm 2014, Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá ban hành Kế hoạch thực hiện thí điểm tuyến đường văn minh đô thị. Nhằm lập lại trật tự đô thị, xây dựng thành tuyến đường văn minh kiểu mẫu xanh, sạch, đẹp trên các tuyến đường đã chọn; vỉa hè ưu tiên cho người đi bộ, xóa bỏ những điểm lấn chiếm hiện tại và ngăn chặn phát sinh mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng lên việc ứng xử văn hóa – văn minh đô thị, tạo nên nếp sống tôn trọng quy định, quy ước của cộng đồng, ý thức tự giác, trách nhiệm chấp hành pháp luật trong mọi tầng lớp nhân dân cùng chung tay với chính quyền thực hiện nếp sống văn minh đô thị; huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Thành phố Rạch Giá chọn tuyến đường Nguyễn Trung Trực, đoạn từ Cầu Rạch Sỏi đến Cầu Nguyễn Trung Trực (Cầu Kênh Nhánh Cũ) thuộc các phường An Bình, An Hòa, Vĩnh Lạc, Vĩnh Bảo để thực hiện thí điểm. Đây là trục đường chính có các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị tương đối đầy đủ của một thành phố như: cầu, đường phố, vỉa hè, di tích, công viên, cây xanh, chiếu sáng, thoát nước, điện lực, viễn thông, tín hiệu giao thông; các cơ sở như: bệnh viện, trường học, trụ sở cơ quan, các hộ kinh doanh theo tuyến phố…

Nội dung tiêu chí thực hiện tuyến đường văn minh đô thị gồm 03 tiêu chí: Tiêu chí cảnh quan, nếp sống văn minh đô thị đánh giá với 8 tiêu chí thành phần; tiêu chí vệ sinh môi trường đô thị đánh giá với 4 tiêu chí thành phần; tiêu chí trật tự đô thị, an toàn giao thông đánh giá với 6 tiêu chí thành phần. Để thực hiện tốt các tiêu chí tuyến đường văn minh đô thị đòi hỏi phải huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến phường, tăng cường công tác tuyên truyền vận động để nhân dân hai bên tuyến đường hiểu, nâng lên nhận thức và ý thức chấp hành các quy định của nhà nước về luật giao thông đường bộ, không lấn chiếm, chiếm giữ, chiếm dụng trái phép lòng lề đường, vỉa hè dưới mọi hình thức; không đậu để xe trên vỉa hè không còn lối đi cho người đi bộ. UBND các phường có tuyến đường đi qua tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng từ nội bộ đến các tổ chức và hộ gia đình nâng lên nhận thức, ý thức chấp hành; đảng viên, cán bộ công chức, đoàn viên, hội viên, học sinh là lực lượng nồng cốt đi đầu trong việc chấp hành; trưởng khu phố và tổ trưởng tổ nhân dân tự quản có trách nhiệm quản lý địa bàn; lấy tổ nhân dân tự quản là nơi chủ yếu để tuyên truyền vận động. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể và các cơ quan báo đài phối hợp tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện. Đồng thời, giao cho Phòng Tư pháp hướng dẫn các phường về nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND thành phố bố trí kinh phí thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra việc thu nộp và xử lý tiền xử phạt; Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng HĐND-UBND thành phố theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo những khó khăn, vướng mắc để kịp thời chỉ đạo; UBND các phường tuyến đường đi qua, thành lập Ban Chỉ đạo, đồng thời thông báo kế hoạch đến các tổ chức Trung ương, tỉnh và doanh nghiệp trên tuyến đường biết để thực hiện; các phường còn lại xây dựng kế hoạch, chọn thêm các tuyến đường, hẽm và khu phố để thực hiện đường, hẽm và khu phố văn hóa.

Kế hoạch thực hiện thí điểm tuyến đường văn minh đô thị triển khai thực hiện trong năm 2014 và được chia làm 4 bước thực hiện, từ tổ chức triển khai, tuyên truyền, quán triệt, vận động nhân dân; vận động các tổ chức và hộ gia đình, đăng ký thực hiện các tiêu chí; tiến hành kiểm tra, nhắc nhở, lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính; tổ chức sơ kết đánh giá kết quả để rút kinh nghiệm thực hiện kế hoạch vào cuối quý II/2014 và tổng kết vào tháng 12/2014.

Bên cạnh việc thực hiện các tiêu chí, thành phố đã thiết lập đường dây nóng của các cơ quan có liên quan để tổ chức, cá nhân, hộ nhân dân liên hệ khi có những vấn đề bức xúc phát sinh cần giải quyết, gồm UBND các phường An Hòa, An Bình, Vĩnh Lạc, Vĩnh Bảo; Công an thành phố Rạch Giá, Phòng Quản lý đô thị, Đội kiểm tra trật tự đô thị và Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Kiên Giang.

Thành công của việc thực hiện thí điểm tuyến đường văn minh đô thị sẽ là kiểu mẫu để xây dựng thành phố Rạch Giá trở thành thành phố văn minh, hiện đại trong thời gian tới./.

Minh Hoàng

Số lần đọc: 2459
Theo Kiengiang.gov.vn
Tin liên quan