Tin nóng
11.10.2018
Sáng ngày 10-10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến với các thành ủy, tỉnh ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 10-2018; dự ở điểm cầu Tỉnh ủy Kiên Giang có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố (ảnh)...

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học thông báo những kết quả cơ bản sau 5 năm (2013-2018) hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Theo đó, Ban Chỉ đạo Trung ương đã quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, kịp thời nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm với mức án nghiêm khắc và nhân văn; thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai”, tạo bước đột phá trong công tác phòng, chống tham nhũng. Các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo đến nay đã kết thúc điều tra, truy tố và đưa ra xét xử sơ thẩm 40 vụ án, với 500 bị cáo với mức án nghiêm khắc, đúng quy định pháp luật, rất nghiêm minh nhưng cũng rất nhân văn. Việc kê biên, thu giữ tài sản trong một số vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng thời gian gần đây đạt kết quả khá cao, trên 35.000 tỷ đồng. Từ năm 2013 đến nay, qua thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi, xử lý hơn 400.000 tỷ đồng và 18.525ha đất, chuyển 515 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự sang cơ quan có thẩm quyền để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (BCHTƯĐ, khóa XII), Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông cho biết, từ ngày 2 đến 6-10, BCHTƯĐ (khóa XII) Hội nghị lần thứ 8 để thảo luận, cho ý kiến về: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) và ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018, kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2019; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCHTƯĐ; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng; xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác...

Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị, BCHTƯĐ đã quyết nghị: Thông qua nội dung cơ bản Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thông qua kết luận về tình hình KT-XH và NSNN năm 2018; kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2019. BCHTƯĐ giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương, báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo hoàn chỉnh, ban hành chính thức và tổ chức thực hiện Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; ban hành chính thức kết luận và chỉ đạo Ban Cán sự Đảng Chính phủ hoàn chỉnh báo cáo về tình hình KT-XH và NSNN năm 2018, kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2019 trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

BCHTƯĐ đã thống nhất giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư BCHTƯĐ để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. BCHTƯĐ xem xét, quyết định việc ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCHTƯĐ; xem xét, quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu bổ sung 2 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

BCHTƯĐ xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Bắc Son - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng hình thức cách chức Ủy viên Trung ương Đảng (khóa XI) và Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông, nhiệm kỳ 2011-2016. BCHTƯĐ cũng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Trần Văn Minh - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

BCHTƯĐ đã xem xét, thảo luận báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 7 đến Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII); báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2017 và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Võ Văn Phuông nhấn mạnh, BCHTƯĐ kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2018 và các năm tiếp theo...

Tin và ảnh: Tây Hồ - Quốc Trinh

Số lần đọc: 1673
Website Kiên Giang
Tin liên quan