Tin nóng
08.01.2014
Ngày 6-01-2014, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo điều hành năm 2013, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2014. Hội nghị được tổ chức qua hệ thống truyền hình trực tuyến 18 điểm. Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Văn Thi chủ trì, cùng dự chỉ đạo hội nghị còn có các Phó Chủ tịch Đặng Tuyết Em, Lê Khắc Ghi, Mai Văn Huỳnh.

Quán triệt thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013 theo nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết mà trọng tâm là thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, Nghị quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, hàng tháng UBND tỉnh đều có kiểm điểm đánh giá những mặt được, chưa được, để kịp thời chỉ đạo khắc phục. Năm 2013, UBND tỉnh đã tiếp nhận 21.823 văn bản; ban hành 6.535 văn bản, trong đó có: 30 văn bản quy phạm pháp luật (giảm 4 văn bản so với năm 2012); 11 chỉ thị (giảm 2 chỉ thị); 107 kế hoạch (giảm 9 kế hoạch); 2.885 quyết định cá biệt (tăng 166 quyết định); 1.373 công văn xử lý công việc và 2.129 văn bản khác. Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành 4.971 công văn và 435 thông báo truyền đạt ý kiến giải quyết công việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dành nhiều thời gian tập trung chỉ đạo quyết liệt một số ngành, lĩnh vực trọng tâm để tạo bước đột phá và xử lý tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của sở, ngành và địa phương. Cụ thể như: Chỉ đạo triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội, giao dự toán thu chi ngân sách, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản ngay từ đầu năm cho các ngành, các cấp và mạnh dạn phân quyền, trách nhiệm cho các chủ đầu tư chủ động trong triển khai đầu tư; ban hành giá đất khu du lịch Bãi Trường (huyện Phú Quốc) để giao đất cho nhà đầu tư; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ trong đầu tư các công trình, dự án trọng điểm về giao thông, thủy lợi, điện, bệnh viện, trường học, hạ tầng Khu công nghiệp Thạnh Lộc; xử lý vướng mắc cho các doanh nghiệp nuôi tôm tập trung, giao đất thêm cho các doanh nghiệp…

Đồng thời, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của nhà nước, vốn của các tổ chức trong và ngoài nước để đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển nông thôn, giảm nghèo; tăng cường kêu gọi đầu tư vào khu công nghiệp, khu trọng điểm du lịch, phát triển dịch vụ… từ đó đã tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế.

Cùng với sự quyết tâm trong chỉ đạo điều hành, sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân, của cộng đồng doanh nghiệp và quân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 của tỉnh đạt được những kết quả, tiến bộ quan trọng. Kinh tế tiếp tục ổn định và phát triển, duy trì mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng đạt 9,4%, xếp thứ 4 so với các tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL; có 14/22 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm đầu tư, đầu tư công được kiểm soát chặt chẽ, có trọng tâm trọng điểm, đầu tư toàn xã hội tăng 15,36% và chiếm 34% GDP.

Các Thành viên UBND tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đều các phiên họp UBND tỉnh, tích cực tham gia vào công việc chung của UBND tỉnh, chủ động xử lý, giải quyết các công việc được phân công phụ trách, những vấn đề còn vướng mắc được đưa ra lấy ý kiến trong tập thể lãnh đạo UBND tỉnh. Nhiều nhiệm vụ, công việc liên ngành được triển khai đạt kết quả hơn, từng bước hạn chế tình trạng né tránh giữa các cơ quan ngang cấp hoặc đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên. Đồng thời tăng cường đi cơ sở nắm tình hình và xử lý vướng mắc cho cơ sở.

Thông tin về chủ trương, chính sách, giải pháp chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh được công khai dân chủ. Các cuộc họp, làm việc định kỳ của UBND tỉnh đều có mời đại diện cơ quan báo chí địa phương, Trung ương đóng trên địa bàn tham dự đưa tin; Cổng Thông tin điện tử của UBND tỉnh, của các sở, ngành, địa phương và hệ thống các cơ quan thông tin báo chí đã thông tin kịp thời về chủ trương, chính sách, góp phần tích cực trong việc định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội (số lượng truy cập Website Kiên Giang tại địa chỉ http://www.kiengiang.gov.vn đạt 6.609.783 lượt, tăng 50% so với năm 2012). Đã tổ chức được một số cuộc hội thảo, đối thoại lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, các nhà khoa học, các doanh nghiệp đối với các chủ trương, chính sách, giải pháp điều hành, qua đó xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

Năm 2014 có ý nghĩa quyết định trong nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2011-2015. Kiên Giang xác định mục tiêu chung là tích cực huy động các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, trong đó tập trung huy động có hiệu quả nguồn lực trong dân để đầu tư giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 10,5% trở lên.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động tái cơ cấu nền kinh tế của tỉnh, chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh phát triển công nghiệp và dịch vụ, duy trì phát triển và tăng trưởng nông nghiệp ở mức hợp lý. Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và nâng cao đời sống nhân dân, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa lĩnh vực văn hóa - xã hội; tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc xã hội. Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại. Củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách thủ tục hành chính.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,5% trở lên, thu nhập bình quân đầu người 50,59 triệu đồng/người/năm (tương đương 2.364 USD). Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng 4,1%, sản lượng lúa 4,6 triệu tấn. Giá trị sản xuất thủy sản tăng 8,3%, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản 612.850 tấn. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 8%. Tăng trưởng khu vực dịch vụ 15%; kim ngạch xuất khẩu đạt 670 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu 40 triệu USD.

Tích cực huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; tạo điều kiện thuận lợi triển khai các dự án có tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội, như: Cầu qua sông Cái Bé, Cái Lớn; cầu Trung tâm Lấn biển thành phố Rạch Giá; đường điện tuyến cáp ngầm Hà Tiên - Phú Quốc; Dự án lấn biển Tây Bắc phường Vĩnh Thanh quy mô 96 ha để bố trí tái định cư cho hơn 2.000 hộ sống ven sông thành phố Rạch Giá; các công trình hạ tầng giao thông, các dự án phát triển du lịch ở Phú Quốc.

Tích cực tranh thủ các nguồn vốn để xây dựng Quốc lộ 80 (đoạn Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, đoạn Rạch Giá - Hà Tiên), nâng cấp Quốc lộ 61 (đoạn Bến Nhứt  - Cái Tư), đê biển (đoạn Rạch Giá - cầu Số 2), cầu Rạch Sỏi; tranh thủ nguồn vốn Trung ương đầu tư một số hệ thống cống ngăn mặn từ Xẻo Rô đến Xẻo Dừa và từng bước sẽ tranh thủ nguồn vốn để làm đường giao thông trên tuyến đê ngăn mặn. Ngoài nguồn vốn đã có, tranh thủ các nguồn vốn ODA và một số nguồn vốn hợp pháp khác để xử lý nước thải ở Phú Quốc, đầu tư đê biển Rạch Giá – Hà Tiên.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn 4.988 tỷ đồng, tăng 5,7%; tổng chi ngân sách 8.962 tỷ đồng, trong đó, chi đầu tư phát triển 1.999,28 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 32.500 tỷ đồng, tăng 15,43%, trong đó vốn ngân sách do địa phương quản lý 4.353,8 tỷ đồng. Tỷ lệ xã trong đất liền có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt 98,06%./.

Hoài Anh

Số lần đọc: 2093
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan