Tin nóng
30.10.2013
Ngày 28/10, HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh Khóa VIII.
 

 

 Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnhNguyễn Thanh Sơn chủ trì hội nghị(ảnh). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hoàng Sa, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự và lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh cùng tham dự.

Dự kiến tại kỳ họp sẽ nghe báo cáo về kết quả Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội Khóa XIII; báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết về hoạt động giám sát của HĐND tỉnh; báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21/11/2012 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu…

UBND tỉnh sẽ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2013; kế hoạch năm 2014; tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 và kế hoạch năm 2014; tình hình thực hiện thu - chi ngân sách tỉnh năm 2013 và dự toán thu - chi ngân sách tỉnh năm 2014; báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2012; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2013; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2013; công tác cải cách hành chính; báo cáo về giá đất giao có thu tiền sử dụng đất cho một số dự án trên địa bàn tỉnh; báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án 4 vùng du lịch trọng điểm của tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng sẽ trình HĐND tỉnh xem xét giao chỉ tiêu kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2014 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn xổ số kiến thiết; quy định các biện pháp đảm bảo thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; phân bổ dự toán thu - chi ngân sách năm 2014; quy định vùng thiếu nước ngọt và sạch, thời gian, mức hưởng trợ cấp tiền mua, vận chuyển nước ngọt và sạch đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; điều chỉnh phí chợ; điều chỉnh phí vệ sinh; ban hành mức chi kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính; ban hành danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển; ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất cho nhân dân vay vốn đầu tư phát triển giao thông nông thôn năm 2014, 2015; cơ chế huy động nguồn vốn đầu tư để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp có bằng chuyên môn và nâng mức phụ cấp hỗ trợ đối với các chức danh đoàn thể ấp, khu phố, khu vực và ấp đội, khu đội, công an viên ấp; ban hành chính sách kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; ban hành chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2010-2015 và tầm nhìn đến năm 2020; bảng quy định giá các loại đất năm 2014; đổi tên Kênh T5 thành Kênh Võ Văn Kiệt...

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnhNguyễn Thanh Sơn yêu cầu Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh cần chuẩn bị tốt các nội dung trình tại kỳ họp, đảm bảo đầy đủ quy trình, nội dung. Thống nhất tổ chức kỳ họp trong 04 ngày, từ ngày 03 đến ngày 06/12/2013./.

Trung Kiên

 
Số lần đọc: 1857
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan