Tin nóng
09.12.2014
Ngày 6/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm hoạt động điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm và đề ra mô hình, quy chế của Ban Chỉ đạo trong thời gian tới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Khắc Ghi chủ trì tại điểm cầu tỉnh Kiên Giang (ảnh).

Hiện cả nước có 4 vùng kinh tế trọng điểm với 24 tỉnh, thành phố. Đó là các vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long. Tốc độ tăng GDP bình quân 10 năm qua của các vùng này là 8,8% cao hơn bình quân chung cả nước; tổng kim ngạch xuất khẩu của 4 vùng chiếm 90,9% cả nước, tổng thu ngân sách chiếm 89,1%...

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, mô hình hiện tại đã giúp các vùng kinh tế trọng điểm có bước phát triển khá về kinh tế, y tế, văn hóa, cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội được tăng cường... Tuy nhiên những tồn tại của mô hình điều phối hiện nay là hoạt động của tổ chức bộ máy vùng kinh tế trọng điểm còn bị động, hình thức, hiệu quả điều phối, phối hợp chưa cao, chưa giải quyết kịp thời một số vấn đề phát sinh trong quy hoạch và thực tiễn, sự phối hợp giữa các tỉnh, thành phố tự phát, phạm vi liên kết đơn điệu, liên kết trong sử dụng hạ tầng kỹ thuật tuy được quan tâm nhưng không đồng đều giữa các địa phương... Đồng thời, đưa ra mô hình bộ máy chỉ đạo phát triển liên kết vùng, theo đó giữ nguyên bộ máy Ban Chỉ đạo điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm nhưng tăng cường bộ phận giúp việc của Ban Chỉ đạo là Văn phòng Ban Chỉ đạo, đặc biệt nhấn mạnh chức năng chỉ đạo, định hướng, theo dõi, kiểm tra hoạt động liên kết, giải quyết tranh chấp. Bên cạnh đó cũng giữ nguyên mô hình Tổ điều phối cấp tỉnh.

Nguyên tắc điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm là: Sự phát triển kinh tế của vùng xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp/thị trường, lấy hình thành cụm liên kết ngành làm trọng tâm; tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi giữa các bên tham gia phát triển vùng kinh tế trọng điểm...

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến của các địa phương, bộ, ngành, theo đó cơ chế điều phối cần được thực hiện hiệu quả ở ngay cấp vùng, những vấn đề xin ý kiến Trung ương là đã đạt được đồng thuận cao ở vùng. Chính vì thế, cần quy định nhiệm vụ, trách nhiệm điều hành liên kết của chức danh Chủ tịch Hội đồng vùng. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu và chia sẻ thông tin giữa các địa phương là giải pháp khắc phục tình trạng đầu tư trùng lắp, không có tính hỗ trợ lẫn nhau. Ngoài ra là một số cơ chế tham gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào hoạt động Hội đồng vùng... Đề nghị các bộ, ngành, địa phương sớm hoàn thiện quy định về tổ chức và cơ chế hoạt động của các vùng kinh tế trọng điểm./.

Đỗ Xuân

Số lần đọc: 1944
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan