Tin nóng
14.01.2014
Năm 2013, huyện Gò Quao đã triển khai thực hiện xây dựng giao thông nông thôn được 69.806 mét đường bằng bê tông xi măng, với tổng trị giá 29,72 tỷ đồng, vượt 32,8% kế hoạch;

Tính đến nay toàn huyện có 77,3% đường liên ấp và 39,6% đường liên xóm được bê tông hóa... Đến nay, đã xây dựng mới 40 cây cầu, trị giá trên 5,3 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách và vốn vận động đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị và nhân dân.

Hoàn thành và đưa vào sử dụng 35/35 công trình thủy lợi, tổng trị giá 11,95 tỷ đồng; thủy lợi nội đồng thực hiện được 12/12 công trình, tổng trị giá 301 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch. Xây và phê duyệt xong Đề án xây dựng nông thôn mới của các xã; tiếp tục huy động các nguồn lực (chủ yếu trong nhân dân) và thực hiện các chương trình lồng ghép để đầu tư xây dựng nông thôn mới tại các xã; đến nay xã Định Hòa đạt 16/19 tiêu chí (tăng 2 tiêu chí so năm 2012)./.

Quốc Tuấn

Số lần đọc: 1756
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan