Tin nóng
26.01.2015
Sáng ngày 23-01, dưới sự chủ trì hội nghị của các đồng chí Trần Minh Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Lê Văn Thi, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Phạm Công Khâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng 2.500 đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2015 và nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 10 (khóa XI).
Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp triển khai thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) với các nội dung: Về dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận-thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016); dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; Đề án tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI; thực hiện chất vấn trong Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Sau hội nghị, các đồng chí cán bộ chủ chốt sẽ chỉ đạo tổ chức triển khai, tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI) cho cán bộ, đảng viên, nhân dân tại địa phương, đơn vị. Qua đó tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, tạo ra khí thế mới, xung lực mới tiến tới Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.

Quốc Tuấn

Số lần đọc: 1766
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan