Tin nóng
29.05.2014
Ngày 20/5/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thi đã ký ban hành Quyết định số 1085/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Hòn Đất đến năm 2020.
Xây dựng giao thông nông thôn huyện Hòn Đất - Ảnh minh họa (H.Anh)

Mục tiêu phát triển là tập trung khai thác, phát huy các tiềm năng, thế mạnh của huyện để thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng. Thực hiện có hiệu quả các vấn đề văn hóa - xã hội, trong đó chăm lo tốt hơn cho an sinh xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tăng cường quốc phòng an ninh đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững mạnh toàn diện. Cụ thể:

Về phát triển kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13% - 13,5% thời kỳ 2011-2015 và 12,5% - 13% thời kỳ 2016-2020. GDP bình quân đầu người đến năm 2015 đạt 2.300 USD và 3.620 USD năm 2020. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực bền vững, đến năm 2015 cơ cấu các ngành nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng, dịch vụ lần lượt là 68% - 10,7% - 21,3%; đến năm 2020 là 53,1% - 15,7% - 31,2%.

Năm 2015, sản lượng lúa đạt 1.037.980 tấn, sản lượng thủy sản đạt 84.990 tấn; đến năm 2020, sản lượng lúa đạt 1.050.582 tấn, sản lượng thủy sản đạt 111.451 tấn. Đến năm 2015, có 3 xã (Mỹ Lâm, Sơn Kiên, Thổ Sơn) đạt xã nông thôn mới, các xã còn lại đạt 50% tiêu chí trở lên. Đến năm 2020, có thêm 09 xã đạt tiêu chí nông thôn mới.

Về phát triển xã hội: Phấn đấu giảm tỷ lệ sinh bình quân hàng năm từ 0,2‰ để đến năm 2015 tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 9,4‰, đến năm 2020 là 8,8‰. Đến năm 2015, đạt chuẩn phổ cập mẫu giáo 5 tuổi, 100% trạm y tế có bác sĩ. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 7% vào năm 2015 và 3% năm 2020.

Hàng năm, giải quyết việc làm cho 3.000 - 3.500 lao động, phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 46% vào năm 2015 và 66% năm 2020, trong đó đào tạo nghề là 40% - 56%. Tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh là 85% vào năm 2015 và 98% vào năm 2020. Tỷ lệ hộ được sử dụng điện đến năm 2015 là 98%, đến năm 2020 là 99%. Năm 2020 có trên 80% nhà kiên cố và bán kiên cố. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2015 là 75% và 90% vào năm 2020.

Đến năm 2020, các cụm công nghiệp, bệnh viện, khu đô thị mới có hệ thống xử lý chất thải, nước thải đảm bảo tiêu chuẩn. Các hộ dân cư có nhà vệ sinh và chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh.

Dự kiến nhu cầu vốn đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội huyện Hòn Đất đến năm 2020 là 38.013 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2011 - 2015 là 12.546 tỷ đồng, giai đoạn 2016 - 2020 là 25.467 tỷ đồng, bao gồm các nguồn: Vốn ngân sách nhà nước chiếm 30% tổng vốn đầu tư, chủ yếu tập trung đầu tư các công trình trọng điểm về kết cấu hạ tầng xã hội, tạo động lực cho phát triển; nguồn vốn dân doanh có tác động lớn trong đầu tư phát triển kinh tế của huyện, chiếm trên 45% tổng vốn đầu tư; nguồn vốn kêu gọi đầu tư chủ yếu đầu tư các dự án trong cụm công nghiệp, khu đô thị, dân cư và một số dự án sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện, chiếm khoảng 25% tổng vốn đầu tư./.

Bùi Kiên

Số lần đọc: 3045
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan