Tin nóng
11.07.2016
Với giá trị khối lượng hoàn thành đạt 42,11% so với kế hoạch năm trong 6 tháng đầu năm 2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương cần quyết liệt triển khai các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, tại hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm được tổ chức vào ngày 08/7 vừa qua.
Hình ảnh tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh

Tổng kế hoạch vốn xây dựng cơ bản (XDCB) năm 2016 Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh giao 4.850,315 tỷ đồng, trong 06 tháng kế hoạch vốn tăng lên 5.193,97 tỷ đồng tăng thêm 343,655 tỷ đồng. 06 tháng đầu năm, giá trị khối lượng hoàn thành 2.187 tỷ đồng đạt 42,11% kế hoạch; giải ngân 1.872 tỷ đồng đạt 36,05% kế hoạch. Một số sở, ngành và địa phương đã đẩy nhanh tiến độ, triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đạt tỷ lệ khá tốt như: Sở Giáo dục & Đào tạo (80%), Đài Phát thanh và Truyền hình (59,26%), Sở Công Thương (58,92%), Trường Cao đẳng Sư phạm (58,44%), Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (51,44%)... và các địa phương như: huyện Giồng Riềng (69,54%), Gò Quao (57,18%), Châu Thành (56,06%)…

Tuy nhiên, công tác đầu tư XDCB theo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo vẫn còn những hạn chế nhất định. Tiến độ giải ngân các công trình chuyển nguồn từ năm 2015 sang 2016 còn chậm; những công trình trọng điểm của tỉnh chuyển tiếp từ năm trước sang chưa được các chủ đầu tư quan tâm chỉ đạo quyết liệt nên giá trị giải ngân còn đạt thấp; một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu còn chậm trong việc lập hồ sơ phê duyệt quyết toán, nên nhiều dự án được bố trí vốn trả nợ đến nay vẫn chưa giải ngân được vốn; công tác giải phóng mặt bằng chưa xử lý dứt điểm ở một số công trình, dự án...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn đã biểu dương các đơn vị đã triển khai tốt và yêu cầu các đơn vị chưa thực hiện tốt cần nhanh chóng triển khai các công trình, dự án đầu tư, kịp thời lập hồ sơ thanh toán để giải ngân vốn ngay sau khi có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu, không để tồn đọng hồ sơ thanh toán khối lượng. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật về đấu thầu; khắc phục những hạn chế, sai sót trong công tác đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, tạo sự công khai, minh bạch trong đấu thầu. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn cũng thống nhất đến tháng 9 giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát tham mưu cho UBND tỉnh xem xét điều chuyển vốn các công trình, dự án có tiến độ giải ngân thấp sang các đơn vị thực hiện tốt để công tác XDCB trong toàn tỉnh đạt kết quả tốt hơn./.

Bùi Kiên

Số lần đọc: 3944
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan