Tin nóng
29.03.2017
Sáng 28-3-2017, Đoàn giám sát của Quốc hội do đồng chí Uông Chu Lưu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước (HCNN) giai đoạn 2011-2016; đồng chí Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.
Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc

 Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Uông Chu Lưu đánh giá cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy HCNN giai đoạn 2011-2016 của tỉnh. Đồng thời, cũng lưu ý tỉnh cần tính toán phù hợp số lượng biên chế các đơn vị sự nghiệp công lập giữa các đô thị với các vùng nông thôn để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Ghi nhận kiến nghị của UBND tỉnh về tăng số lượng cấp phó ở một số sở, ngành lớn, quan trọng, tuy nhiên đồng chí Uông Chu Lưu đề nghị tỉnh cố gắng thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của Trung ương về tinh giản biên chế để mỗi sở, ngành không quá 3 phó giám đốc. Ngoài ra, đồng chí đề nghị UBND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư và trưởng ấp, các chức danh đoàn thể ấp để đảm bảo thu nhập và phát huy vai trò trong thực hiện các nhiệm vụ…
    Theo đồng chí Phạm Vũ Hồng, giai đoạn 2011-2016, công tác cải cách HCNN của tỉnh được triển khai toàn diện, bám sát chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; bộ máy HCNN các cấp được rà soát, kiện toàn, hoạt động ổn định; chất lượng cán bộ được nâng lên…

    Theo UBND tỉnh, năm 2011 toàn tỉnh có 23 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, với 144 phòng, ban; đến tháng 7-2016 là 25 cơ quan (thành lập mới Sở Du lịch và Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh), với 156 phòng, ban. Năm 2011, cấp tỉnh có 18 chi cục thuộc cơ quan chuyên môn, đến tháng 7-2016 còn 17 chi cục; có 159 đơn vị sự nghiệp công lập, đến tháng 7-2016 là 166 đơn vị, tăng 7 đơn vị (chủ yếu phân bổ tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo).

    Đối với cấp huyện, giai đoạn 2011-2016, cơ bản giữ nguyên từ 10 đến 13 phòng, ban; riêng huyện Phú Quốc giảm 1 Phòng Dân tộc. Năm 2011, có 594 đơn vị sự nghiệp công lập; đến tháng 7-2016, có 618 đơn vị, tăng 24 đơn vị chủ (yếu đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo)…

Quốc Trinh

 

Số lần đọc: 2333
Website Kiên Giang
Tin liên quan