Tin nóng
20.01.2014
Tin từ Sở y tế Kiên Giang trong năm 2013 vừa qua, hầu hết các bệnh truyền nhiễm gây dịch đều giảm mạnh cả về số cas mắc và số cas tử vong.

Cụ thể, bệnh sốt xuất huyết trong năm chỉ có 918 cas mắc, giảm 2.615 cas so với năm 2012; tay chân miệng có 1.263 cas mắc, giảm 1.700 cas. Các loại bệnh lây truyền qua đường hô hấp, đường nước, thực phẩm… đã giảm rõ rệt.

Đạt kết quả trên là do các ngành, địa phương đã thường xuyên thực hiện tốt công tác dự báo, dự phòng, quản lý dịch bệnh, đặc biệt là tuyên truyền để người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, trang bị kiến thức phòng, chống bệnh cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, mạng lưới truyền thông giáo dục sức khỏe của Kiên Giang hiện đã mở rộng từ tỉnh đến cơ sở với trên 3.470 cộng tác viên. Đây là lực lượng nòng cốt trong công tác tiếp cận người dân để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khoẻ còn phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; sản xuất bản tin sức khỏe, tài liệu tuyên truyền và tăng cường hoạt động truyền thông trực tiếp tại cộng đồng… để hướng dẫn kiến thức phòng bệnh cho nhân dân./.

Hoài Anh

Số lần đọc: 2004
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan