Tin nóng
24.07.2017
Trong phiên khai mạc Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa IX, thay mặt Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

 Năm 2017 trong điều kiện vừa có thuận lợi, đồng thời cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhất là tình hình thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt đã ảnh hưởng đến tình hình phát ừiển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2017.
    Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch về những giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017, đến nay với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng như sau:
    Về thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế
    Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 26.057 tỷ đồng, đạt 47,38% kế hoạch, tăng 7,52% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 2,9%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,23%; khu vực dịch vụ tăng 10,94%.
    Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát triển. Đã tập trung triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, khuyến khích sản xuất, đầu tư nạo vét hệ thống thủy lợi theo quy hoạch phục vụ tốt cho việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh. Tổng sản lượng lúa 6 tháng đầu năm đạt 1,93 triệu tấn. Vụ Mùa và Đông Xuân có 81 cánh đồng lớn sản xuất theo hướng VietGAP với diện tích 31.290 ha, có trên 24.000 ha được ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm.
    Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng ước 345.461 tấn, tăng 5,55% so cùng kỳ. Diện tích nuôi tôm công nghiệp và bán công nghiệp thả nuôi được 996 ha, sản lượng thu hoạch 5.500 tấn, tăng 56,21% so với cùng kỳ (tăng 1.797 tấn).
    Thực hiện chính sách phát triển thủy sản đã có 36 tàu được các ngân hàng cam kết cho vay với tổng số 238 tỷ đồng, đến nay giải ngân được 210 tỷ đồng và đã có 18 tàu đi vào hoạt động.
    Đã công nhận thêm 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong toàn tỉnh 36 xã, tăng 12 xã so với cùng kỳ.
    Kinh tế tập thể tiếp tục phát triển, thực hiện mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với phát triển chuỗi giá trị sản phẩm được đẩy mạnh.
    Sản xuất công nghiệp giữ được đà tăng trưởng, nhiều sản phẩm có mức tăng trưởng khá như: Xi măng, tôm đông, cá đông, cá hộp… Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 17.777 tỷ đồng, đạt 41,84% kế hoạch, tăng 7,8% so cùng kỳ; đưa vào sử dụng dự án cấp điện lưới quốc gia đối với xã đảo Lại Sơn, Hòn Nghệ và Sơn Hải; tổng giá trị đầu tư các khu công nghiệp từ khi triển khai đến nay đạt 3.257 tỷ đồng.
    Thương mại và dịch vụ tiếp tục phát triển, thị trường ổn định, hàng hóa phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hoa và doanh thu dịch vụ đạt 41.784,66 tỷ đồng, bằng 50,04% kế hoạch. Hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, nhiều doanh nghiệp Kiên Giang kết nối với đối tác đến từ Australia, New Zealand, Israel… để xuất khẩu các mặt hàng thủy sản đóng hộp và liên kết thực hiện quy trình trồng rau sạch, bảo quản nông sản sau thu hoạch...
    Kim ngạch xuất khẩu đạt 170 triệu USD, tăng 2,64% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu đạt 32 triệu USD, tăng 37,8% so với cùng kỳ. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được tăng cường thực hiện.
    Khách du lịch đạt 3,082 triệu lượt, đạt 52,9% kế hoạch, tăng 3% so với cùng kỳ; doanh thu đạt trên 2.240 tỷ đồng, tăng 20,4%. Chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao; hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch từng bước được đẩy mạnh; hoạt động lữ hành được quản lý và kiểm soát tốt hơn.
    Kết cấu hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư. Giao thông nông thôn đầu tư thêm 122,39km, đạt 37,31% kế hoạch năm.
    Tổng nguồn vốn huy động đầu tư toàn xã hội ước đạt 20.840 tỷ đồng, đạt 46,6% so kế hoạch và tăng 11,5% so cùng kỳ. Trong 6 tháng cấp mới 24 dự án, tổng vốn đăng ký 40.313 tỷ đồng, tăng gốp 3,6 lần so với cùng kỳ; thành lập mới cho 747 doanh nghiệp, tăng 20%, tổng vốn đăng ký 6.774 tỷ đồng, tăng 41% so cung kỳ. Số doanh nghiệp giảm 11% so cùng kỳ.
    Tổng thu ngân sách 4.580 tỷ đồng, đạt 51,8% so dự toán và tăng 1,8% so cùng kỳ, trong đó, thu nội địa đạt 4.475 tỷ đồng, đạt 52% so dự toán và tăng 0,5% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách 5.707 tỷ đồng, đạt 47,8% so dự toán...
    Tổng nguồn vốn hoạt động đạt 62.100 tỷ đồng, tăng 7,27% so với đầu năm và tăng 15,17% so với cùng kỳ. Doanh số cho vay đạt 46.300 tỷ đồng; dư nợ cho vay 49.250 tỷ đồng, tăng 7,85% so với đầu năm và tăng 19,94% so với cùng kỳ.
    Lĩnh vực văn hóa - xã hội
    Giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm đầu tư. Toàn ngành hiện có 671 đơn vị, trường học với 10.046 phòng học; trong đó có 212 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 30,90% tổng số trường trong tỉnh (tăng 21 trường so với cùng kỳ). Tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 an toàn và nghiêm túc.
    Ngành y tế chủ động phối hợp với các ngành, cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh. Triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám và điều trị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm; tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, đến nay toàn tỉnh có 75,69% dân số tham gia bảo hiểm y tế, đạt 95,81% kế hoạch, tăng 8,14 % so với cùng kỳ.
    Triển khai thưc hiện tốt các chế độ, chính sách an sinh xã hội; trong đó, có Chương trình hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo và Chương trình nhà ở đối với người có công với cách mạng. Tổ chức dạy nghề đối với 12.079 người, đạt 48,32% so kế hoạch, tăng 5.829 người so với cùng kỳ. Giải quyết việc làm đối với 17.335 lượt người lao động, đạt 49,53% kế hoạch, tăng 967 lượt lao động so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu 30 lao động.
    Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, thông tin, tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng. Đăng cai tổ chức thành công các giải thể thao khu vực, toàn quốc và quốc tế. Đưa vào vận hành Cụm thông tin đối ngoại Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên.
    Tiếp tục triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất và đời sống nhân dân. Công tác quản lý tài nguyên, môi trường và khoáng sản được quan tâm chỉ đạo; kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai nhằm tháo gỡ những vướng mắc, góp phần thúc đẩy đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
    Thực hiện chính sách tôn giáo, dân tộc cơ bản ổn định, đúng pháp luật, các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Các cấp chính quyền đã quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng quy định của pháp luật.
    Lĩnh vực quốc phòng - an ninh và đối ngoại
    Các lực lượng vũ trang duy trì chế độ trực theo quy định; tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn, xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh, nhất trên biển và tuyến biên giới. Tập trung chỉ đạo công tác diễn tập khu vực phòng thủ 3 cấp và đã chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ ở một số địa phương đạt kế hoạch đề ra. Chỉ đạo công tác tuyển quân năm 2017 đạt yêu cầu.
    Lực lượng công an triển khai có hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo đảm an toàn các mục tiêu trọng điểm và các sự kiện chính trị quan trọng. An ninh trật tự được đảm bảo, xử lý kịp thời số đối tượng cầm đầu quá khích, lợi dụng khiếu kiện gây mất an ninh trật tự. Công tác phòng chống tội phạm về trật tự xã hội đạt nhiều kết quả; tội phạm trật tự xã hội giảm 86 vụ so với cùng kỳ (giảm 15,9%). Tai nạn giao thông toàn tỉnh xảy ra 114 vụ, chết 56 người, bị thương 82 người; giảm 19 vụ tai nạn, giảm 22 người chết, giảm 23 người bị thương so cùng kỳ.
    Hợp tác quốc tế với các nước được mở rộng; đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Kiên Giang với tỉnh Yamaguchi, Nhật Bản về lĩnh vực khai thác, chế biến thủy sản và bảo quản sau đánh bắt. Tăng cường phối hợp xây dựng công trình cột mốc trên tuyến biên giới tiếp giáp các tỉnh Campuchia.
    Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và tuyên truyền phổ biến pháp luật
    Thanh tra tỉnh, huyện, sở, ngành triển khai và đã kết thúc 55 cuộc, xử lý nhiều tập thể, cá nhân vi phạm. Tình hình khiếu nại trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, số vụ khiếu nại giảm hơn so với cùng kỳ. Công tác phòng, chống tham nhũng được quan tâm chỉ đạo; tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng; có 15/15 huyện, thị, thành phố, 11/22 sở, ban, ngành cấp tỉnh và 05/12 đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng để thực hiện.
    Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật: Kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, rà soát thủ tục hành chính được quan tâm thực hiện. Công tác hòa giải ở cơ sở có tiến bộ, số vụ hòa giải thành tăng 4,7% so với cùng kỳ.
    Công tác cải cách hành chính nhà nước
    Xây dựng và triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước của Trung ương và địa phương. Tiếp tục kiện toàn và tổ chức lại một số đơn vị sự nghiệp công lập, gắn với thực hiện tinh giản biên chế hành chính. Triển khai chứng thư số, chữ ký số đến 37/37 cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện.
    Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2017, với tinh thần quyết tâm cao trong công tác chỉ đạo của UBND tỉnh, sự nỗ lực trong tổ chức thực hiện của các ngành, các cấp, các doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế - xã hội tăng trưởng khá so với cùng kỳ, đạt 7,52% (xếp thứ 4 so với 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL, sau tỉnh Trà Vinh, Tiền Giang, Long An). Một số chỉ tiêu chủ yếu như: Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, huy động vốn đầu tư toàn xã hội, thu ngân sách tăng khá so với cùng kỳ; xây dựng cơ bản có nhiều tiến bộ. Văn hóa, giáo dục, y tế được tăng cường nguồn lực đầu tư phát triển. Các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm và đào tạo nghề được quan tâm thực hiện. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự xã hội ổn định. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng được triển khai có hiệu quả, cải cách hành chính chuyển biến tích cực.
    Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế đó là: Khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tăng trưởng chậm và đóng góp cho tăng trưởng thấp hơn so với cùng kỳ. Diễn biến thời tiết khí hậu bất thường làm cho sản xuất nông nghiệp thiếu bền vững, nhất là đối với sản xuất lúa và nuôi trồng thủy sản; liên kết sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm phát triển vẫn chậm so với mong nuốn của người dân. Một số mặt hàng xuât khẩu chủ lực của tỉnh như gạo, thủy sản… tiếp tục gặp khó khăn do nguồn nguyên liệu chưa đáp ứng được các yêu cầu, cạnh tranh gay gắt về giá cả của các nước xuất khẩu gạo...
    Giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng kém chất lượng hiệu quả chưa cao, còn gây bức xúc trong nhân dân; chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh một số mặt chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân, đặc biệt ở tuyến cơ sở. Đời sống một bộ phận nhân dân, nhất là vùng nông thôn, biên giới, hải đảo, vùng có đông đồng bào dân tộc còn khó khăn so với mặt bằng chung của tỉnh.
    Tình hình an ninh trên tuyến biên giới, vùng biển từng lúc, từng nơi còn xảy ra một số vụ việc phức tạp; xuất nhập cảnh trái phép, vi phạm qua lại biên giới tăng; ngăn chặn, xử lý vi phạm trong khai thác hải sản trên biển vùng nước lịch sử hiệu quả chưa cao, vi phạm vẫn còn nhiều; tình hình tranh chấp khiếu kiện còn tiềm ẩn phức tạp.
    Cải cách hành chính nâng lên chậm, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tiếp tục giảm thứ hạng so với các tỉnh, thành trong khu vực và cả nước; ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 còn chậm so với kế hoạch.
     NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017
    Theo dự báo, từ nay đến cuối năm 2017, tình hình thời tiết bất thường, mưa, bão, nước lũ sẽ nhiều hơn so với mọi năm; thị trường cạnh tranh gay gắt làm sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn; vẫn còn nhiều lĩnh vực, khu vực kinh tế tăng trưởng chậm, thấp so với kế hoạch; an ninh, trật tự từng lúc còn phức tạp, nhất là tranh chấp, khai thác hải sản trên biển, vi phạm vùng nước lịch sử; khiếu kiện từng lúc, từng nơi còn phức tạp... sẽ là những khó khăn trong những tháng cuối năm 2017.
    Để tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 54.915 tỷ đồng và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm của tỉnh là 7,2%, đạt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội HĐND tỉnh giao, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các địa phương cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:
    Tập trung chỉ đạo phát triển những lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển như dịch vụ, du lịch, thu hút vốn đầu tư; đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực đạt còn thấp như: Nông nghiệp, thuỷ sản, sản xuất công nghiệp, xuất khẩu. Trong đó: Tập trung các giải pháp điều hành sản xuất phù hợp với tình hình thời tiết, nhu cầu thị trường; thúc đẩy liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, phát triển, nhân rộng mô hình cánh đồng lớn, phấn đấu tổng sản lượng lương thực năm 2017 đạt 4,16 triệu tấn, đạt 92,17% kế hoạch, tăng 0,36% so với cùng kỳ; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hộ dân và các doanh nghiệp nuôi tôm tăng thêm diện tích và sản lượng tôm nuôi, nhân rộng mô hình nuôi tôm tiên tiến theo VietGAP, nuôi tiết kiệm nước, nuôi tôm 2 giai đoạn.
    Tập trung xây dựng nông thôn mới, chú trọng thực hiện các tiêu chí đạt còn thấp như tỷ lệ hộ nghèo, giao thông, thủy lợi nội đồng, điện, trường học, trạm y tế, môi trường, phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số có 39 xã.
    Theo dõi, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong chính sách tín dụng, tiếp cận vốn sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, xuất khẩu các mặt hàng chủ lực như gạo, thủy sản... tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch ra nước ngoài; tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại.
    Tập trung chỉ đạo, điều hành, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn. Tích cực phối hợp với Bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: Quốc lộ 80 (đoạn Rạch Sỏi - Lộ Tẻ); Nhà máy nhiệt điện sử dụng khí Lô B tại Khu công nghiệp Xẻo Rô. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình như: Các đường trên đảo Phú Quốc; Tỉnh lộ 964; đường và cầu Cửa khẩu quốc gia Giang Thành; đường đê biển đoạn qua thành phố Rạch Giá; đường An Thới - Cửa Lấp; các công trình hạ tầng du lịch; quốc phòng an ninh. Đẩy mạnh giải ngân vốn xây dựng cơ bản; hoàn thành 328 km giao thông nông thôn...
    Triển khai đồng bộ các biện pháp thu ngân sách, phấn đấu cả năm tổng thu ngân sách nhà nước đạt 101,1% so dự toán HĐND tỉnh giao; chi ngân sách cả năm ước tăng 0,3% so dự toán HĐND tỉnh giao.
    Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, tài nguyên và môi trường. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm bảo vệ môi trường.
    Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho năm học mới. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại hệ thống trường, lớp học, hạn chế các điểm, trường nhỏ lẻ, tập trung xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường xanh, sạch đẹp và an toàn; đẩy mạnh công tác phân luồng, hướng nghiệp sau trung học cơ sở, trung học phổ thông.
    Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 22/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, thiết thực chào mừng 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, giải quyết cơ bản hồ sơ còn tồn đọng. Triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, công tác tư vấn, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, đặc biệt là đào tạo kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu lao động cho nền kinh tế.
    Tăng cường công tác phòng, chống dịch trong mùa mưa và những tháng cuối năm. Tăng cường thanh kiểm tra về an toàn thực phẩm; nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia mua bảo hiểm y tế.
    Tâp trung tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng, gương người tốt, việc tốt. Tiếp tục thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo.
    Các lực lượng vũ trang tăng cường công tác phối hợp, có phương án xử lý tốt tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh. Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tàu cá khai thác hải sản trái phép vùng biển nước ngoài; xây dựng Đề án bảo đảm an ninh, trật tự trên biển phục vụ phát triển kinh tế biển; bảo vệ tốt đường biên giới, cột mốc. Chỉ đạo thực hiện công tác diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện theo kế hoạch.
    Lực lượng công an chủ động đảm bảo an ninh, trật tự, nhất là trong tổ chức các sự kiện quan trọng trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh xã hội và an ninh phi truyền thống. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, tấn công trấn áp tội phạm, nhất là đấu tranh với băng, nhóm tội phạm sử dụng vũ khí, tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao.
    Tăng cường hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế và đối ngoại nhân dân với các nước đã ký kết hợp tác với tỉnh.
    Chủ động nắm tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, đặc biệt các vụ việc phức tạp, đông người và chủ động trong giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, không để phát sinh khiếu nại kéo dài; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng...
    Chỉ đạo hoàn thành các đề án theo kế hoạch. Tập trung cải thiện và nâng cao các Chỉ số như: Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX); Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI); Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) giai đoạn 2017-2020. Hoàn thiện và đưa vào hoạt động Trung tâm Hành chính công của tỉnh vào cuối năm 2017. Tăng cường triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định sô 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
    Các chỉ tiêu nhiệm vụ còn lại của năm 2017 trong 6 tháng cuối năm còn rất nặng nề, Ủy ban nhân dân tỉnh tin tưởng rằng với sự quyết tâm nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của nhân dân trong tỉnh, trong phối hợp thực hiện và giám sát, chúng ta sẽ quyết tâm hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu năm 2017.

Trung Kiên

Số lần đọc: 1429
Website Kiên Giang
Tin liên quan