Tin nóng
23.08.2018
Sáng nay 17-8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì; dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ…
Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (thứ hai từ phải qua) trao đổi với các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, các sở, ngành tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Đặng Tuyết Em cho biết, qua 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, trong bối cảnh đất nước và tỉnh ta có nhiều khó khăn, thách thức, khó lường, nhưng Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng bước đầu. Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra thực hiện khá tốt, trong đó có một số chỉ tiêu vượt yêu cầu. Cụ thể có 9 chỉ tiêu đạt khá, 7 chỉ tiêu vượt. Đảng bộ tỉnh có nhiều cố gắng trong huy động các nguồn lực tập trung đầu tư khai thác, phát huy các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế, nhất là nông nghiệp, khai thác và nuôi trồng thủy sản, du lịch, dịch vụ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 6,94%. Tỉnh ta thực hiện các khâu đột phá đạt được một số kết quả tích cực, nhất là phát triển nguồn nhân lực, xây dựng hạ tầng giao thông, xây dựng phát triển huyện đảo Phú Quốc, tạo động lực phát triển của tỉnh; quan tâm chỉ đạo thường xuyên, sâu sát chương trình xây dựng nông thôn mới, đạt được một số kết quả tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người 1.892 đô la Mỹ/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra, giảm trung bình mỗi năm 1,79%, cuối năm 2017 còn 6,2%. Công tác giáo dục - đào tạo, văn hóa, y tế, giải quyết việc làm, chăm lo gia đình chính sách được quan tâm thực hiện tốt hơn. Quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường, chủ quyền, biên giới quốc gia được giữ vững; công tác đối ngoại được mở rộng, hiệu quả năng lên.

 

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo thực hiện, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII) gắn với Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng nhiều hơn công tác củng cố tổ chức, bộ máy gắn với năng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và tinh giản biên chế. Tỉnh ta thực hiện khá tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát có nhiều tiến bộ, tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và những vấn đề bức xúc, dư luận đặt ra, những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, nhằm kịp thời chấn chỉnh những hạn chế. Tổ chức bộ máy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tiếp tục được kiện toàn, nâng lên chất lượng hoạt động.

 

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị cho rằng, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong những năm còn lại của nhiệm kỳ, các cấp, các ngành tập trung vận dụng các chủ trương, chính sách của Trung ương để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. Trong quá trình lãnh đạo, điều hành cần tập trung xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh, chú trọng đến chất lượng tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, không quá chú trọng đến sản lượng lương thực mà quan tâm nhiều hơn đến việc nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp; khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ tạo ra các sản phẩm hàng hóa chất lượng, đa dạng hóa cây trồng vật nuôi, thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; phát triển mạnh các loại hình kinh tế hợp tác; thực hiện liên kết giữa hộ gia đình với các tổ chức kinh tế hợp tác, doanh nghiệp theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản.

 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, trong tình hình khó khăn hiện nay, các cấp, các ngành cần hết sức quan tâm đời sống của hộ nghèo, người lao động trong các doanh nghiệp; có chính sách hỗ trợ kịp thời, hợp lý, kết hợp chặt chẽ giữa chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo một cách căn cơ, hiệu quả hơn. Các cấp uỷ, tổ chức đảng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX), Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về xây dựng khu vực phòng thủ đến tất cả các cấp, các ngành và mọi người dân; thực hiện chủ trương phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh, từng bước ổn định và phát triển đời sống của người dân khu vực biên giới; lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt hơn công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại nhân dân theo đúng đường lối của Đảng; xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, đoàn kết, hợp tác và phát triển.

 

Trong công tác xây dựng hệ thống chính trị, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên thông qua việc đưa công tác tự phê bình và phê bình ngày càng đi vào thực chất; đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; chấn chỉnh việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở. Các cấp, các ngành tiếp tục đổi mới công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, điều động, luân chuyển cán bộ nhằm tạo nguồn cho các nhiệm kỳ tiếp theo; tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với giải quyết có hiệu quả những vấn đề khó khăn, nổi cộm, bức xúc tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời xây dựng và triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức phía trước, song với những kết quả đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ đã tạo thêm niềm tin và triển vọng về khả năng thực hiện nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Trên tinh thần đó, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị kêu gọi các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân trong tỉnh đoàn kết, thống nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu quyết liệt để hoàn thành đạt mức cao nhất các chỉ tiêu và nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020...

Tin và ảnh: Tây Hồ

 

Số lần đọc: 1809
Website Kien Giang
Tin liên quan