Tin nóng
24.01.2014
Sáng ngày 22-01-2014, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Đồng chí Trần Minh Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Công Khâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự và chỉ đạo hội nghị; cùng dự có lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, thường trực và Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy và tương đương (ảnh).

Tại hội nghị đồng chí Diệp Hoàng Du, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cho biết: Trong năm 2013, tuy có nhiều diễn biến phức tạp khó lường của tình hình thế giới, trong nước, ảnh hưởng vấn đề biển Đông, sự chống phá của các thế lực thù địch, thiên tai, dịch bệnh và những vấn đề tiêu cực của đời sống xã hội... tác động xấu đến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, nhưng được sự chỉ đạo thường xuyên của Ban Tuyên giáo Trung ương, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành có liên quan, công tác tuyên giáo các cấp đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực công tác. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì và tham mưu ban hành gần 400 văn bản các loại, trong đó, có trên 25 văn bản tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất là việc tham mưu giúp cấp ủy tổ chức triển khai, quán triệt và cụ thể hóa thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trọng tâm là tuyên truyền, tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết 6, 7 và Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI); tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy chủ trì, phối hợp tổ chức tốt các cuộc kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng bộ tỉnh; phối hợp với các ngành liên quan tham mưu chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh; công tác biên soạn, thẩm định, biên tập và xuất bản một số công trình nghiên cứu lịch sử, truyền thống trong tỉnh được thực hiện khá tốt; công tác giáo dục lý luận chính trị cơ bản bám sát nội dung, chương trình đào tạo, hướng dẫn của Trung ương. Trường Chính trị và trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện mở được 586 lớp, có 183.529 học viên. Hoạt động của các lĩnh vực thuộc Khối khoa giáo có nhiều chuyển biến tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực; duy trì tổ chức giao ban theo định kỳ, qua đó, kịp thời kiến nghị, đề xuất Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng có hướng chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ của các ngành, đơn vị trong Khối; xây dựng quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành trong Khối khoa giáo. Những kết quả trên đã tác động tích cực đến nhận thức, tạo sự thống nhất về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận của nhân dân, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. 

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo, đồng chí Trần Minh Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ghi nhận những kết quả đạt được của ngành tuyên giáo trong năm 2013, đồng thời lưu ý trong thời gian tới: Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy xây dựng các kế hoạch, chủ trương chỉ đạo khắc phục những yếu kém trong việc tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trên các lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp phải thực hiện việc “nêu gương”. Tổ chức triển khai, quán triệt các nghị quyết của Trung ương đến cán bộ, đảng viên. Kịp thời tham mưu tốt việc chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn triển khai học tập các tác phẩm, chuyên đề năm 2014 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Tăng cường kiểm tra, giám sát và tổ chức phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí viết về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhân dịp kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015). Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp các ban Đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 03 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đặc biệt mở chuyên mục, chuyên trang giới thiệu các mô hình, gương điển hình tiên tiến,… Tích cực theo dõi kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội, thực hiện tốt công tác dự báo, định hướng dư luận xã hội; định hướng tốt công tác báo chí, xuất bản tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân phản bác chống lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Kiện toàn Ban Chỉ đạo đấu tranh với âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; kịp thời củng cố, thường xuyên nâng cao chất lượng hoạt động và tập huấn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Ban Tuyên giáo các cấp đổi mới phong cách làm việc, phương pháp công tác, từng thời gian nắm tình hình công tác tuyên giáo huyện, cơ sở nắm bắt đồng thời trao đổi cấp ủy nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Dành thời gian gặp gỡ đối thoại trao đổi trực tiếp với các tầng lớp trong xã hội, nhất là thế hệ trẻ trong các trường học, các doanh nghiệp, chức sắc, tôn giáo… Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ trong ngành tuyên giáo có kỹ năng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 11 đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giữa các Ban Tuyên giáo huyện, thị, thành ủy và tương đương. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen 6 đơn vị Ban Tuyên giáo huyện và trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, 15 đơn vị tập thể Ban Tuyên giáo xã, phường, thị trấn./.

Quốc Tuấn

Số lần đọc: 2011
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan