Tin nóng
18.05.2015
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa X về Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020 đã xác định mục tiêu và định hướng phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo đảm vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, đảo, góp phần quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, làm cho đất nước giàu mạnh. Để thực hiện điều này, cần có những giải pháp đồng bộ từ Trung ương đến địa phương để đầu tư hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó đầu tư kéo lưới điện quốc gia đến các xã đảo là quan trọng, then chốt.
Ngày 10-4-2015, khánh thành công trình điện 22kV - đường dây trên không vượt biển từ điểm tiếp bờ Hòn Đất nối điểm tiếp bờ Hòn Tre - Ảnh: Trung Kiên

Để thực hiện điều này trong điều kiện khó khăn về kinh phí, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã kiến nghị Chính phủ cho thực hiện phân kỳ đầu tư và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý. Để triển khai Ủy ban nhân dân tỉnh vừa đề nghị chủ đầu tư và đơn vị tư vấn lập hồ sơ dự án trên địa bàn tỉnh Kiên Giang phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn để trình bộ, ngành Trung ương phê duyệt cụ thể như sau:

Giai đoạn 1: Từ năm 2015 - 2016, đầu tư đường dây 110kV đến đảo Lại Sơn (trước mắt vận hành 22kV) và đầu tư lưới điện trung hạ áp đồng bộ cùng với công tơ và nhánh rẽ khách hàng, đảm bảo cấp điện cho nhu cầu phụ tải xã đảo Lại Sơn.

Giai đoạn 2: Từ năm 2016 - 2018, chuyển đường dây đến đảo Lại Sơn sang vận hành ở cấp 110kV, xây dựng trạm 110kV Lại Sơn, hệ thống cáp ngầm trung áp xuyên biển và lưới điện trung hạ áp đồng bộ cùng với công tơ và nhánh rẽ khách hàng, đảm bảo cấp điện cho nhu cầu phụ tải các xã đảo An Sơn và Nam Du.

Giai đoạn 3: Từ năm 2018 – 2020, đầu tư các tuyến đường dây trung thế vượt biển và lưới điện trung hạ áp đồng bộ cùng với công tơ và nhánh rẽ khách hàng, đảm bảo cấp điện cho nhu cầu phụ tải các xã đảo Hòn Nghệ, Sơn Hải thuộc huyện Kiên Lương; xã Tiên Hải thuộc thị xã Hà Tiên và xã Hòn Thơm thuộc huyện Phú Quốc.

Đây có thể nói là tín hiệu tốt cho tỉnh Kiên Giang thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa X về Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020. Theo như kế hoạch phân kỳ đầu tư đến năm 2020 tỉnh Kiên Giang cơ bản có điện lưới quốc gia, góp phần phát triển mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo đảm vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển./.

Ng.Lê Hồng

Số lần đọc: 1704
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan