Tin nóng
26.05.2015
Sáng ngày 25-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25, ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo. Đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Lâm Hoàng Sa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị.
Quang cảnh hội nghị

Theo đồng chí Nguyễn Hoàng Oanh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh, cho biết: Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khá tốt 6 nhiệm vụ, 4 giải pháp được nêu trong Nghị quyết và đã thu được nhiều kết quả, có ý nghĩa quan trọng, khẳng định chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước đã đi vào đời sống xã hội, đời sống tôn giáo. Các tôn giáo đều có ý thức tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”, đẩy mạnh hoạt động từ thiện nhân đạo theo tinh thần “hướng thiện”; loại dần các hoạt động tiêu cực, hoạt động lợi dụng;… Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng về công tác tôn giáo có nhiều đổi mới, cụ thể, sâu sát hơn. Ban Chỉ đạo thực hiện công tác tôn giáo ở các cấp được bổ sung, kiện toàn, duy trì hoạt động thường xuyên và hiệu quả. Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo được tăng cường, tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo và đồng bào có đạo hoạt động theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn các tôn giáo thực hiện quan hệ đối ngoại phù hợp với đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước; đấu tranh làm thất bại những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, vu khống đối với tình hình tôn giáo và công tác tôn giáo ở nước ta; đồng thời kịp thời tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác tôn giáo, tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm trong thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần cho việc xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách trước mắt và lâu dài về tôn giáo.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận làm rõ hơn một số nguyên nhân, kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về công tác tôn giáo. Trong đó, tập trung vào các nội dung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết và những bài học kinh nghiệm. Công tác tập hợp đồng bào tôn giáo, phát huy vai trò của Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước, Ủy ban Đoàn kết công giáo xây dựng, củng cố đoàn kết tôn giáo, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phát huy vai trò của chức sắc tôn giáo tham gia giữ gìn an ninh trật tự;… Hoạt động của cơ sở từ thiện tôn giáo, của chức sắc, nhà tu hành trong hoạt động từ thiện nhân đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại nghị hội, đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua; đồng thời lưu ý trong thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương, Chương trình hành động số 31 ngày 26-5-2003 của Tỉnh ủy về công tác tôn giáo. Tăng cường sự phối hợp của các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác tôn giáo, làm cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo thực hiện tốt Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Chú trọng phương pháp vận động quần chúng trong giải quyết các vấn đề tôn giáo. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước về tôn giáo. Tăng cường công tác vận động quần chúng, vận động chức sắc, tín đồ làm tốt việc đời, việc đạo, thu hút đông đảo quần chúng có đạo vào các đoàn thể. Đẩy mạnh tuyên truyền trong đồng bào tôn giáo về phong trào thi đua yêu nước, gắn xây dựng nông thôn mới; thực hiện cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đứ Hồ Chí Minh; lựa chọn những người ưu tú kết nạp vào Đảng; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh;… Chủ động đấu tranh ngăn chặn mọi hoạt động lợi dụng vấn đề tôn giáo, tuyên truyền đạo trái pháp luật, tập hợp, kích động quần chúng gây mất ổn định trên địa bàn. Chủ động tham mưu giải quyết dứt điểm từ cơ sở những vướng mắc, vụ việc phát sinh ở địa bàn liên quan đến tôn giáo, không để nảy sinh phức tạp./.

Quốc Tuấn

Số lần đọc: 2320
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan