Tin nóng
22.04.2016
Ngày 20/4, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015. Ông Mai Anh Nhịn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chủ trì hội nghị.
Hình ảnh tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh

Qua 5 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị đã tích cực chủ động thực hiện. Bộ máy chỉ đạo, điều hành Chương trình các cấp được hình thành đồng bộ, tập trung triển khai các chủ trương, chính sách xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả, bước đầu đã huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn ngày càng đồng bộ. Đa số các xã đều tăng từ 5-8 tiêu chí, giai đoạn 2011-2015 đã có 18 xã đạt 19 tiêu chí và Tân Hiệp cơ bản đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Nhận thức của phần lớn cán bộ và người dân về xây dựng nông thôn mới có chuyển biến rõ nét. Các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Dân chủ cơ sở được mở rộng, ý thức và trách nhiệm làm chủ của người dân được nâng lên. Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần; bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. Hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố, đội ngũ cán bộ đảng viên từng bước được đào tạo nâng cao trình độ đạt chuẩn quy định; hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở được nâng lên, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội nông thôn được đảm bảo.

Công tác lập quy hoạch xã nông thôn mới (tiêu chí 1) được các cấp quan tâm chỉ đạo, UBND tỉnh ban hành quyết định tổ chức thực hiện. Đến cuối tháng 12/2012 toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành công tác lập và phê duyệt quy hoạch, đề án cho 118/118 xã. Giao thông nông thôn (tiêu chí 2) có 67 xã đạt tiêu chí, chiếm 57%. Điện nông thôn (tiêu chí 4) có 82 xã đạt tiêu chí, chiếm 69%. Trường học (tiêu chí 5) có 42 xã đạt tiêu chí, chiếm 36%. Cơ sở vật chất văn hóa (tiêu chí 6) có 35 xã đạt tiêu chí, chiếm 30%. Chợ nông thôn (tiêu chí 7) có 71 xã đạt tiêu chí, chiếm 60%. Bưu điện (tiêu chí 8) có 115 xã đạt tiêu chí, chiếm 97%. Nhà ở dân cư (tiêu chí 9) có 63 xã đạt tiêu chí, chiếm 53%. Thu nhập (tiêu chí 10) có 103 xã đạt tiêu chí, chiếm 87%. Tỷ lệ hộ nghèo (tiêu chí 11) có 102 xã đạt tiêu chí, chiếm 86%. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên (tiêu chí 12) có 113 xã đạt tiêu chí, chiếm 96%. Hình thức sản xuất (tiêu chí 13) có 106 xã đạt tiêu chí, chiếm 90%. Giáo dục (tiêu chí 14) có 101 xã đạt tiêu chí, chiếm 86%. Y tế (tiêu chí 15) có 69 xã đạt tiêu chí, chiếm 58%. Đời sống văn hoá (tiêu chí 16) có 109 xã đạt tiêu chí, chiếm 92%. Môi trường nông thôn (tiêu chí 17) có 42 xã đạt tiêu chí, chiếm 36%. Hệ thống chính trị vững mạnh (tiêu chí 18) có 79 xã đạt tiêu chí, chiếm 67%. Giữ gìn an ninh trật tự xã hội (tiêu chí 19) có 99 xã đạt tiêu chí, chiếm 84%.

Như vậy, đến nay bình quân toàn tỉnh đạt 13,5 tiêu chí/xã; có 24/118 xã đạt 19 tiêu chí, đạt 20,3% tổng số xã (18 xã đạt chuẩn giai đoạn 2011-2015 và 06 xã đạt chuẩn năm 2016); huyện Tân Hiệp đã được Trung ương thẩm tra hồ sơ, đang trình Thủ tướng xem xét công nhận đạt chuẩn. Đến nay, toàn tỉnh tăng bình quân hơn 8 tiêu chí so với trước khi triển khai Chương trình, riêng 35 xã giai đoạn 2011-2015 bình quân đạt 17,3 tiêu chí/xã, tăng 11,8 tiêu chí so với trước khi triển khai. Kết quả thực hiện phân theo nhóm các tiêu chí: 24 xã đạt 19 tiêu chí, 15 xã đạt 15-18 tiêu chí, 66 xã đạt 10-14 tiêu chí và 13 xã đạt từ 06-09 tiêu chí. Kết quả thực hiện 35 xã điểm: Có 21 xã đạt 19 tiêu chí; 07 xã đạt từ 15-18 tiêu chí; 07 xã đạt từ 10-14 tiêu chí.

Tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện Chương trình lũy kế đến năm 2015 đạt 17.030,2 tỷ đồng, trong đó tổng nguồn vốn huy động đạt 7.333,3 tỷ đồng và vốn tín dụng là 9.696,9 tỷ đồng.

Giai đoạn 2016-2020, tỉnh Kiên Giang đặt mục tiêu xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Phấn đấu đến cuối năm 2020 toàn tỉnh có 59 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Các xã còn lại nâng lên từ 4 đến 5 tiêu chí. Toàn tỉnh bình quân đạt 16 tiêu chí/xã, các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí./.

Đỗ Quyên

Số lần đọc: 5640
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan