Tin nóng
15.04.2014
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Quyết định số 1313, ngày 08 tháng 4 năm 2014 phê duyệt (Đề án số 14, ngày 14-3-2014 của Ban Cán sự Ủy ban nhân dân tỉnh) thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, mục tiêu của Đề án: Thực hiện tuyển chọn những người thực sự có tài năng, phẩm chất chính trị, đạo đức, thông qua thi tuyển để bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh. Là điều kiện, động lực để cán bộ phấn đấu, rèn luyện, học tập và có cơ hội tham gia giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Tạo tính đột phá trong công tác cán bộ, đồng thời thu hút được những người có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt cùng tham gia để được chuyển chọn, bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Phạm vi áp dụng: Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (là các sở, ban, ngành cấp tỉnh), Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện).

Các chức danh thi tuyển:

Đối với cơ quan hành chính: Chi Cục trưởng, Phó Chi Cục trưởng và tương đương; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Đối với đơn vị sự nghiệp: Trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Đối tượng tham gia dự tuyển: Công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Kiên Giang.

Đề án ghi rõ: Điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng, hồ sơ dự tuyển. Nội dung, hình thức, quy trình tổ chức thi tuyển.

Lộ trình thực hiện: Năm 2014, thí điểm thi tuyển 4 chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong một số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố. Cụ thể là:

Tổ chức 02 cuộc thi tuyển vị trí Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Tổ chức 02 cuộc thi tuyển vị trí Trưởng, Phó các đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Năm 2015, triển khai nhân rộng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố.

Sau 02 năm thực hiện thi tuyển, tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm. Trên cơ sở đó triển khai việc thi tuyển lãnh đạo cấp sở, ban, ngành và tương đương./.

Quốc Tuấn

Số lần đọc: 1862
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan