Tin nóng
10.10.2015
Ngày 07-10, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Họp mặt kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2015). Đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lâm Hoàng Sa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Mai Văn Huỳnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nguyên lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy qua các thời kỳ đến dự.
Trao cờ của Ban Dân vận Trung ương cho Ban Dân vận Tỉnh ủy, đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm 2011-2015

Tại buổi họp mặt, đồng chí Lâm Hoàng Sa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ôn lại truyền thống 85 năm xây dựng và trưởng thành của công tác Dân vận. Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cũng như trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, trước muôn vàn khó khăn gian khổ, ác liệt, Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã biết dựa vào dân, gắn bó với dân; tuyên truyền, giác ngộ, tổ chức, tập hợp nhân dân vào mặt trận, các đoàn thể và nhiều tổ chức cách mạng, để nhân lên thành sức mạnh vô địch, nhấn chìm cả lũ cướp nước và bán nước, giành độc lập tự do cho dân tộc, bảo vệ giang sơn gấm vóc vẹn toàn, đưa cả nước bước vào thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa, chiến thắng đói nghèo và tiến lên chủ nghĩa xã hội;… Đặc biệt ngày 15/10/1949, Bác Hồ viết bài báo “Dân vận” đăng trên báo Sự thật, đã làm kim chỉ nam cho công tác Dân vận của Đảng, không những trong cách mạng dân tộc dân chủ, mà đến nay sau 56 năm vẫn còn nguyên giá trị. Năm 1999, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ viết bài báo “Dân vận”, Bộ Chính trị (khoá VIII) đã quyết định lấy ngày 15/10 hàng năm là ngày “Dân vận” của cả nước. Năm 2000, Bộ Chính trị (khoá VIII) quyết định lấy ngày 15/10/1930 là Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng.

Ở tỉnh ta, công tác Dân vận qua các thời kỳ đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, làm nên những thắng lợi toàn diện trên mọi lĩnh vực. Trong tình hình mới, công tác Dân vận của tỉnh được tăng cường; đổi mới, hướng mạnh về cơ sở. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác Dân vận; tập trung chỉ đạo giải quyết có trọng tâm, trọng điểm những vấn đề bức thiết liên quan đến đời sống nhân dân, gắn với việc đề ra những chính sách, giải pháp thiết thực, hiệu quả, mở rộng dân chủ, dựa vào dân để xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Nổi bật là đã tham mưu cấp ủy đảng tổ chức quán triệt, triển khai, sơ tổng kết kịp thời nhiều chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác Dân vận. Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2011-2015 có sức lan tỏa và đạt hiệu quả thiết thực với nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Công tác Dân vận của chính quyền các cấp đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ, đẩy nhanh tiến trình cải cách hành chính, đảm bảo các điều kiện để nhân dân tham gia, giám sát, đẩy mạnh công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, giải quyết kịp thời những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh biểu dương, ghi nhận những công lao đóng góp của đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác Dân vận qua các thời kỳ. Đồng thời lưu ý trong thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nắm vững tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với công tác Dân vận, nhất là Nghị quyết số 25, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới”; vận dụng thực hiện công tác Dân vận đạt mục tiêu củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2015-2020, nghiên cứu xây dựng mô hình mới, những lĩnh vực quan trọng, còn khó khăn… để tập trung chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải thường xuyên xây dựng và thực hiện tốt phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; luôn quán triệt phương châm “việc gì có lợi cho dân hết sức làm, việc gì có hại cho dân hết sức tránh”.

Ủy ban nhân dân, Thủ trưởng các sở, ban, ngành lãnh đạo thực hiện công tác Dân vận và chịu trách nhiệm với cấp ủy đảng về chất lượng, hiệu quả công tác Dân vận của các cơ quan nhà nước; chú trọng thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính nhà nước, quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tiếp dân, giải quyết hiệu quả những bức xúc chính đáng của nhân dân… Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020./.

Quốc Tuấn

Số lần đọc: 1825
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan