Tin nóng
05.11.2014
Sáng ngày 04-11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo, tập huấn khoa học “Công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội - chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp thực hiện tại Kiên Giang”. Bà Đặng Tuyết Em, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng với 120 đại biểu đến tham dự hội thảo (ảnh).

Phát biểu tại hội thảo, Thạc sĩ Nguyễn Văn Khiết, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, cho biết: Mục đích yêu cầu của hội thảo, tập huấn khoa học nhằm làm cho mỗi người nhận thức sâu hơn về vị trí, tầm quan trọng của tư vấn, phản biện xã hội và sự cần thiết khách quan có quy định tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các hội thành viên. Đồng thời, hội thảo, tập huấn khoa học còn cung cấp rõ hơn các khái niệm về tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Những nội dung phải thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội; quy trình, trình tự chịu trách nhiệm của sở, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các hội thành viên.

Đến dự hội thảo các tỉnh Cà Mau, Đồng Tháp, An Giang cũng đã chia sẻ kinh nghiệm tư vấn, phản biện và giám định xã hội qua đó đưa ra những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thời gian tới. Phát biểu tham luận tại hội thảo, Thạc sĩ Lê Công Lương, Chánh Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, cho rằng: “Muốn phản biện xã hội thì trước hết xã hội phải có thói quen thảo luận, mà muốn tạo thói quen thảo luận cho xã hội thì nhất thiết phải trả lại cho xã hội cảm hứng nói, tức là trả lại cho xã hội quyền tự do ngôn luận để khích lệ xã hội tham gia vào cuộc thảo luận hoặc tranh luận trên quy mô xã hội về tất các các vấn đề. Khi xã hội thông qua những cuộc thảo luận như vậy thì xã hội mới có đủ năng lực để phản biện những vấn đề hệ trọng khác, vì khi nói đến phản biện xã hội tức là phản biện những vấn đề hệ trọng của đời sống chính trị… Đặc biệt, vai trò phản biện xã hội của báo chí là rất quan trọng vì báo chí có khả năng trực tiếp thể hiện cũng như tạo ra những cơ hội, diễn đàn để nhân dân tham gia nhận xét, thẩm định, đánh giá, góp ý cho các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đảng và Nhà nước luôn khuyến khích, coi trọng, tạo điều kiện để báo chí thực hiện tốt chức năng này”.

Đại biểu dự hội thảo cũng được tập huấn một số nội dung cơ bản của Quyết định 14/2014/QĐ/TTg, ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Một số nội dung liên quan đến hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội Việt Nam và các Liên hiệp hội địa phương./.

Quốc Tuấn

Số lần đọc: 1848
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan