Tin nóng
20.08.2015
Qua 5 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ, thành phố Rạch Giá đã đạt được những thành tựu quan trọng, kinh tế tiếp tục ổn định và phát triển, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so Nghị quyết Đại hội.
Khu đô thị Phú Cường (thành phố Rạch Giá)

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân hàng năm đạt 15,1%, tăng 0,85% so nhiệm kỳ trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ từ 69,52% năm 2010 lên 78,46% năm 2015, giảm công nghiệp - xây dựng từ 17,74% năm 2010 còn 13,45%, nông nghiệp từ 12,74% năm 2010 còn 8,09%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 69,51 triệu đồng (tương đương 3.278 USD), gấp 2,3 lần so năm 2010. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 25.244 tỷ đồng và tăng 3,15 lần, cụ thể trên các lĩnh vực:

1. Trên lĩnh vực kinh tế

- Ngành dịch vụ: Được xác định là ngành chủ lực và thế mạnh, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế và chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu GDP của Thành phố. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng xã hội hàng năm đạt 19.739 tỷ đồng và tăng bình quân 23%/năm, tăng 2,28 lần so 5 năm trước. Hệ thống chợ, siêu thị được đầu tư xây dựng, nâng cấp và khai thác có hiệu quả, cơ bản đáp ứng nhu cầu mua, bán của nhân dân, giữ vai trò là đầu mối giao thương hàng hóa với các nơi trong và ngoài tỉnh, trong đó riêng hệ thống siêu thị có Co.op Mart Rạch Sỏi và Rạch Giá, MeTro, City Mart. Các loại hình dịch vụ phát triển mạnh về số lượng, quy mô và nâng cao chất lượng phục vụ, bình quân hàng năm thu hút 1,4 triệu lượt khách du lịch.

- Công nghiệp - xây dựng: Giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 3.700 tỷ đồng, tăng bình quân 8,5%/năm, tăng 1,18 lần so năm 2010. Các ngành đạt mức tăng trưởng khá như: Công nghiệp chế biến nông-thủy sản; cơ khí; đóng, sửa tàu thuyền; sản xuất nước mắm; công nghiệp chế biến hàng tiêu dùng; thủ công mỹ nghệ. Bằng nhiều nguồn vốn đã tập trung đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm và hệ thống điện trung thế, hạ thế và giao thông liên tỉnh, giao thông trong nội ô Thành phố.

- Nông nghiệp: Sản lượng lúa bình quân hàng năm đạt 72 ngàn tấn, giá trị sản xuất đất nông nghiệp đạt 76,11 triệu đồng/ha/năm. Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân hàng năm 416,8 tỷ đồng, tăng 5%/năm. Giá trị sản xuất thủy - hải sản bình quân hàng năm 3.457 tỷ đồng, tăng 7,39%/năm; sản lượng khai thác hải sản bình quân đạt 198,56 ngàn tấn/năm, tăng 1,26 lần; tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản bình quân hằng năm đạt 796 tấn, tăng 1,68 lần so với năm 2010. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến năm 2015 xã Phi Thông được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Kinh tế tư nhân phát triển mạnh, tăng 1,16 lần so với nhiệm kỳ trước. Quan tâm củng cố kiện toàn, nâng lên chất lượng hoạt động kinh tế tập thể; hợp tác nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả; liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp để bao tiêu các mặt hàng nông, hải sản.

- Tổng thu ngân sách 5 năm được 2.845 tỷ đồng, đạt 115% chỉ tiêu tỉnh giao, tăng 2,2 lần, bình quân tăng 15%/năm. Chi ngân sách 5 năm 2.427 tỷ đồng, tăng 2,7 lần so, bình quân tăng 17%/năm.

- Công tác quản lý đô thị được tăng cường, đi đôi với thực hiện tốt công tác lập, điều chỉnh quy hoạch và quản lý xây dựng theo quy hoạch. Tập trung nguồn lực đầu tư cho phát triển đô thị, có chuyển biến trên nhiều mặt, một số khu đô thị, khu dân cư mới được hình thành theo hướng văn minh, hiện đại, qua đó góp phần tạo vẻ mỹ quan đô thị, thành phố ngày càng xanh-sạch-đẹp.

- Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, quản lý chất thải, nước thải và thu gom rác thải trên địa bàn, ứng phó với biến đổi khí hậu được quan tâm thực hiện, ý thức bảo vệ tài nguyên, môi trường trong cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên; khuyến khích các tổ chức, cá nhân sản xuất, sử dụng nguyên, vật liệu thân thiện và ít gây ảnh hưởng đến môi trường; triển khai dự án xây dựng nghĩa trang mới theo kiến trúc văn minh và hiện đại ở ngoài đô thị.

2. Đi đôi với đẩy mạnh phát triển kinh tế, thành phố đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân

- Giáo dục-đào tạo phát triển khá toàn diện, mạng lưới trường lớp được đầu tư xây dựng và nâng cấp. Chất lượng dạy và học được nâng lên; tỷ lệ trẻ trong độ tuổi đến trường đạt 98,65%, trong đó trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,5%. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn 100%. Giữ vững đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở; hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Công tác xã hội hóa giáo dục được phát huy; công tác khuyến học, khuyến tài có nhiều chuyển biến, góp phần phát triển phong trào xây dựng xã hội học tập.

- Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm, chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên; kiểm soát, phòng, chống có hiệu quả các loại dịch bệnh; quản lý nhà nước về hành nghề y dược tư nhân, an toàn vệ sinh thực phẩm được tăng cường. Mạng lưới y tế cơ sở được đầu tư hoàn thiện, 12/12 phường-xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, 6/12 cơ sở y tế phường-xã có bác sĩ. Thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia, chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm còn 0,98‰. Bảo hiểm y tế toàn dân thực hiện khá, đến nay số người tham gia đạt 76,7% so dân số.

- Hoạt động văn hóa-thông tin phát triển mạnh, hình thức tuyên truyền đa dạng, phản ánh đầy đủ, kịp thời các sự kiện chính trị-xã hội trên địa bàn. Quản lý nhà nước về văn hóa và dịch vụ văn hóa được tăng cường, phong trào văn hoá-văn nghệ, thể dục-thể thao phát triển khá đa dạng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Thiết chế văn hoá ở sơ sở được quan tâm xây dựng. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng danh hiệu văn hóa được nâng lên.

- Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,5% năm 2010 còn 0,6% năm 2015; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 100%, sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh đạt 98,14%. Thực hiện tốt việc cấp, hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em dưới 6 tuổi; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 45,62%; bình quân hàng năm giới thiệu và giải quyết việc làm cho trên 6.400 lượt lao động, trong đó giải quyết việc làm 4.180 lao động.

- Thực hiện khá tốt các chính sách an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc, đời sống kinh tế, bộ mặt vùng ven nơi có đông đồng bào dân tộc sinh sống có nhiều khởi sắc và tiến bộ rõ nét, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer giảm còn 2,21%. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động chức sắc, tín đồ các tôn giáo thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, gắn với tăng cường quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo.

3. Quốc phòng –an ninh được tăng cường và giữ vững ổn định

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương đi vào nề nếp và hoàn thành kế hoạch đề ra. Tổ chức biên chế lực lượng dự bị động viên ổn định, đạt 99% quân số. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm đều đạt chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từng bước được củng cố nâng lên, nhiều mô hình phòng, chống tội phạm phát huy hiệu quả, được đông đảo cán bộ, nhân dân đồng tình như: mô hình “Tổ nhân dân tự quản không tội phạm và tệ nạn xã hội”, mô hình “phòng ngừa tội phạm, quản lý, giáo dục, cảm hóa đối tượng tại cơ sở”, “phòng chống tội phạm trong các cơ sở lưu trú”..., góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn xã hội.

4. Công tác xây dựng chính quyền

Công tác củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức bộ máy được quan tâm, năng lực cụ thể hóa, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền 02 cấp được nâng lên. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan và cán bộ công chức trong ứng xử, cũng như trong thực thi công vụ, hạn chế tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn bình quân đạt trên 99%.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế đó là: Tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với vị trí, vai trò và tiềm năng của Thành phố; chất lượng tăng trưởng có mặt chưa bền vững; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn chậm; các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả còn ít; công tác quy hoạch, quản lý xây dựng theo quy hoạch và quản lý vận hành đô thị có mặt còn hạn chế; ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận cán bộ và nhân dân về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường chưa cao.

Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ dạy và học chưa theo kịp yêu cầu phát triển; chất lượng giáo dục nâng lên chưa đồng đều giữa các cơ sở giáo dục. Đội ngũ y bác sĩ còn thiếu, chưa đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phong trào văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao phát triển chưa tương xứng với vị trí là đô thị trung tâm của tỉnh. Lao động có việc làm chưa đúng với ngành nghề đào tạo còn cao.

Chất lượng công tác giáo dục quốc phòng, huấn luyện quân sự cho các đối tượng nâng lên còn chậm, chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ mới. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa có chiều sâu và thiếu vững chắc; tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền trên một số lĩnh vực còn hạn chế; quản lý Nhà nước chưa theo kịp với yêu cầu phát triển đô thị; sự phối hợp giữa Thành phố với các sở, ngành tỉnh từng lúc, từng nơi chưa tốt; một số cơ quan, đơn vị và phường - xã chưa thực hiện tốt thẩm quyền theo phân cấp quản lý, còn đùn đẩy trách nhiệm. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của một số ít cán bộ, công chức trong thực thi công vụ chưa cao.

Với những thành tựu đã đạt được và những mặt còn tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, thành phố Rạch Giá xác định mục tiêu tổng quát cần tập trung thực hiện từ nay đến năm 2020 đó là: Tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy truyền thống đoàn kết của Đảng bộ và sức mạnh toàn dân; khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động tốt mọi nguồn lực đầu tư công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ nhằm phát triển kinh tế, xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tiếp tục giữ vững quốc phòng và an ninh; xây dựng và phát triển Thành phố văn minh, hiện đại, hài hòa.

Để thực hiện đạt kết quả mục tiêu trên, Thành phố xác định 03 khâu đột phá: (1) Huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội, tập trung đầu tư xây dựng chỉnh trang đô thị và phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ theo quy hoạch. (2) Tăng cường lãnh đạo công tác quản lý và phát triển đô thị, lập lại trật tự, kỷ cương đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển Thành phố theo hướng “văn minh, hiện đại, hài hòa”. (3) Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là thực hiện tốt các khâu về công tác tổ chức cán bộ. Đồng thời, cần tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

1. Về kinh tế

Phát triển đa dạng các và ngành dịch vụ đáp ứng yêu cầu là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng vai trò trung tâm lưu thông, phân phối hàng hoá và dịch vụ phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Rà soát quy hoạch chợ, tiếp tục kêu gọi đầu tư xây dựng, chỉnh trang nâng cấp các chợ, hình thành chợ đầu mối bách hóa, nông - hải sản; giải toả các điểm họp chợ không đúng quy định, phát triển thương mại dịch vụ tuyến phố theo hướng chuyên doanh, khuyến khích hộ kinh doanh phát triển kinh doanh theo dạng siêu thị. Kêu gọi đầu tư phát triển mạnh và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ du lịch biển, khu vui chơi giải trí; thí điểm phố đi bộ; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ hướng dẫn viên du lịch và nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng tốt yêu cầu phát triển vùng du lịch trọng điểm và vùng phụ cận của tỉnh. Phấn đấu tổng giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm 20%, trong đó cơ cấu ngành dịch vụ 82,69%, công nghiệp-xây dựng 11,69%, nông nghiệp 5,62%.

Tập trung phát triển các ngành công nghiệp ít ảnh hưởng môi trường. Đẩy nhanh tiến độ kêu gọi đầu tư xây dựng, đưa vào hoạt động cụm công nghiệp Đông Bắc phường Vĩnh Hiệp, chú trọng phát triển công nghiệp phụ trợ, cơ khí, đóng, sửa chữa tàu, chế biến thực phẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành nghề truyền thống phát triển như: đan tre, làm bánh, hàn tiện.

Đầu tư và kêu gọi đầu tư xây dựng đồng bộ, từng bước hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, mỹ quan đô thị. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công hoàn thành các hạng mục công trình thuộc dự án nâng cấp đô thị và một số công trình trọng điểm có tính đột phá như: Kè và công viên đường Tôn Đức Thắng; công viên 52 ha; quảng trường Trần Quang Khải; đường hành lang ven biển đoạn bến tàu Phú Quốc-cầu số 2, cầu-cống ngăn mặn kênh Cụt, kênh Nhánh; khu đô thị Tây Bắc Thành phố; nâng cấp một số tuyến đường trục như Ngô Quyền, Lâm Quang Ky, Phạm Hùng, Trần Quang Khải và các tuyến ngang nối các tuyến trục. Tích cực tranh thủ, huy động các nguồn vốn và đa dạng các hình thức đầu tư xây dựng các công trình cấp thiết và chỉnh trang đô thị phục vụ sản xuất, đời sống nhân dân: cầu, đường, điện, cấp thoát nước..., phấn đấu huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 41.000 tỷ đồng.

Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi cây trồng vật nuôi theo mô hình kinh tế tổng hợp, xen canh; gắn với cải tạo vườn tạp, du lịch sinh thái vườn, chuyển đổi vùng sản xuất lúa có năng suất thấp sang trồng các loại cây hoa, kiểng cảnh và nuôi trồng thủy sản; khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất và chế biến nông hải sản; tăng cường khuyến nông, khuyến ngư, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả. Thực hiện tốt chính sách phát triển thủy sản của Chính phủ, phấn đấu sản lượng khai thác hải sản bình quân hàng năm đạt 230 ngàn tấn, nuôi thủy sản đạt 850 tấn; sản lượng lương thực giữ mức 65.000 tấn/năm trở lên.

Triển khai thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp; khuyến khích và tạo điều kiện hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đầu vào và tiêu thụ sản phẩm.

Tích cực huy động các nguồn thu vào ngân sách Nhà nước, đảm bảo thu đúng, thu đủ các khoản thu; tăng cường xử lý các vi phạm, hạn chế nợ thuế tồn đọng; công khai minh bạch các khoản kinh phí vận động do nhân dân đóng góp. Phấn đấu thu ngân sách gấp 2,5 lần trở lên so với năm 2015.

2. Về quản lý và phát triển đô thị

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết 05-NQ/TU của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý đô thị trên địa bàn, trong đó: Tập trung tuyên truyền, giáo dục nhân dân, nâng cao ý thức, tự giác chấp hành pháp luật về quản lý đô thị. Quy hoạch đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển, theo hướng đô thị xanh, phát triển bền vững và đảm bảo môi trường. Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch chung xây dựng thành phố, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đến năm 2020 và những năm tiếp theo một cách đồng bộ. Tăng cường quản lý xây dựng theo quy hoạch và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị. Tăng cường quản lý toàn diện công tác vận hành đô thị trong tiến trình xây dựng và phát triển thành phố; từng bước nâng cao trình độ quản lý đô thị. Huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia xã hội hóa đầu tư phát triển đô thị; tập trung chỉnh trang và xây dựng mới hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở đáp ứng yêu cầu đô thị hóa ngày càng nhanh và tạo môi trường sống tốt hơn cho người dân. Xây dựng công trình biểu tượng của Thành phố. Chọn ít nhất 02 phường làm điểm chỉ đạo xã hội hóa, tăng cường quản lý và vận hành đô thị.

3. Về văn hóa, xã hội

Phát triển và nhân rộng mô hình trường trọng điểm chất lượng cao có hiệu quả. Tạo điều kiện đổi mới công tác quản lý, phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thu hẹp khoảng cách về chất lượng giữa các cơ sở giáo dục. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học. Phát triển nhiều trường chuẩn quốc gia, trường chất lượng cao ở các cấp học. Nâng cao trình độ, năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phấn đấu huy động học sinh từ 6-14 tuổi đến trường đạt 98,5% trở lên, trong đó trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99% trở lên, huy động trẻ vào nhà trẻ đạt trên 30%, mẫu giáo trên 85%, trong đó trẻ 5 tuổi đạt trên 95%.

Đầu tư trang thiết bị các cơ sở y tế phường, xã đạt chuẩn quốc gia; tiếp tục điều động, luân phiên y, bác sĩ về các trạm y tế, phòng khám khu vực; nâng lên chất lượng khám, điều trị bệnh ban đầu ở tuyến cơ sở. Hoàn chỉnh đầu tư nâng cấp Trung tâm y tế Thành phố. Tăng tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế theo lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, phấn đấu tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống dưới 1% (theo tiêu chí mới); tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 85%.

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục-thể thao đến năm 2020. Huy động các nguồn lực xã hội đầu tư hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao của thành phố; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các mặt văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao ở cơ sở. Bảo tồn và phát huy giá trị các di tích, di sản văn hóa; xây dựng Khu di tích căn cứ Thị xã ủy. Tăng cường quản lý nhà nước, gắn với đẩy mạnh phát triển các dịch vụ văn hóa, tham quan du lịch trên địa bàn. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, phấn đấu có 08/12 phường-xã được công nhận đạt chuẩn văn hóa.

Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách ưu đãi người có công và đối tượng chính sách. Tập trung đào tạo, phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2015-2020, chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Huy động các nguồn lực xã hội tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, phấn đấu giải quyết việc làm 4.200 lao động/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%, trong đó hộ nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer còn dưới 2%; 100% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia, 85% trở lên hộ gia đình sử dụng nước sạch và 99% trở lên sử dụng nước hợp vệ sinh.

4. Tăng cường công tác quốc phòng-quân sự địa phương, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới

Tổ chức tốt công tác huấn luyện, diễn tập đạt yêu cầu kế hoạch. Tiếp tục củng cố, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, toàn diện. Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, gắn với đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm và tệ nạn xã hộ; tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và hòa giải ở cơ sở và kịp thời giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện phát sinh, góp phần giữ ổn định an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

5. Về xây dựng chính quyền

Tiếp tục thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực theo phân cấp quản lý. Triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức; Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ; nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Tập trung củng cố nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân; thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch, tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; nâng lên chất lượng hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện và xử lý kiên quyết đối với các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, nhất là lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, chi tiêu ngân sách./.

Song Huỳnh

Số lần đọc: 5431
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan