Tin nóng
25.03.2014
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập Ban Biên tập Chuyên mục “Dân hỏi, chính quyền trả lời” do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Tuyết Em làm Trưởng Ban Biên tập chuyên mục.

Nội dung của Chuyên mục “Dân hỏi, chính quyền trả lời” sẽ do Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành tỉnh trực tiếp trả lời và dự kiến được phát trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình Kiên Giang vào lúc 18h45 tối thứ bảy, thời lượng từ 5 đến 10 phút (2 tuần/chuyên mục). Nội dung sẽ giải đáp các vấn đề mà cán bộ, công chức, người dân trong toàn tỉnh đang quan tâm về tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Đài Phát thanh – Truyền hình Kiên Giang có nhiệm vụ sẽ tổng hợp các vấn đề mà dư luận đang quan tâm và phối hợp với lãnh đạo các sở, ngành để thực hiện chuyên mục./.

Đỗ Quyên

Số lần đọc: 1880
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan