Tin nóng
16.10.2013
Sáng ngày 15/10/2013, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành phố để triển khai công tác thu phí sử dụng đường bộ trên địa bàn tỉnh theo Nghị định 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ và các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành có liên quan.

Quỹ bảo trì đường bộ là nguồn lực quan trọng góp phần làm cho hạ tầng giao thông của từng địa phương nói riêng và cả nước nói chung ngày càng khang trang, hiện đại hơn - Ảnh minh họa (H.Anh)
 

Thu phí Quỹ bảo trì đường bộ là hình thức thu phí đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, bao gồm: xe ô tô, máy kéo; rơ moóc, sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, máy kéo và mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gánh máy (gọi chung là xe mô tô). Các trường hợp được miễn phí là những xe ô tô của lực lượng công an, quốc phòng; xe ô tô của chủ phương tiện thuộc các hộ nghèo theo quy định pháp luật về hộ nghèo. Tổ chức, cá nhân sở hữu sử dụng hoặc quản lý phương tiện nêu trên là người nộp phí sử dụng đường bộ. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn là cơ quan thu phí đối với xe mô tô của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân là chủ phương tiện trên địa bàn. Nguồn thu Quỹ được sử dụng cho công tác bảo trì, quản lý hệ thống quốc lộ, đường bộ địa phương. Trên cơ sở Nghị định 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 Quỹ bảo trì đường bộ của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn liên bộ Bộ Tài chính – Giao thông vận tải, đối với tỉnh Kiên Giang áp dụng mức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô loại có dung tích xi lanh đến 100 cm3 mức thu 50.000 đồng/xe/năm, loại có dung tích xy lanh trên 100 cm3 mức thu 100.000 đồng/xe/năm. Với mức thu này là tỉnh đã áp dụng khung thấp nhất trong khung hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Việc triển khai thu phí năm 2013 đối với xe mô tô phát sinh trước ngày 01/01/2013 thì chủ phương tiện khai, nộp phí cả năm 2013, mức thu bằng với mức thu cả năm. Đối với xe mô tô phát sinh từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/6/2013 khai, nộp phí đối với xe mô tô, mức thu phí bằng ½ mức thu cả năm. Đối với xe mô tô phát sinh từ ngày 01/7/2013 đến ngày 31/12/2013 khai, nộp vào tháng 01/2014 cho phí phải nộp năm 2014 và không phải nộp phí còn lại của năm 2013.

Từ năm 2014 trở đi đối với phương tiện phát sinh trước ngày 01/01 hàng năm thì khai, nộp phí cho cả năm, mức thu phí bằng mức thu cả năm. Đối với phương tiện phát sinh từ ngày 01/01 đến ngày 30/6 hàng năm, mức thu phí bằng ½ mức thu năm. Đối với phương tiện phát sinh từ ngày 01/7 đến ngày 31/12 hàng năm, thì thực hiện khai, nộp phí vào tháng 01 năm sau và không phải nộp phí đối với thời gian còn lại của năm phát sinh.

Việc triển khai thu phí Quỹ bảo trì đường bộ có ý nghĩa rất lớn, là nguồn lực quan trọng bổ sung cho Trung ương và các địa phương triển khai công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống giao thông đường bộ của đất nước, góp phần làm cho hạ tầng giao thông của cả nước ngày càng khang trang hơn. Chính từ ý nghĩa và tầm quan trọng đó, kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng yêu cầu các địa phương bám sát những quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, triển khai việc thu phí đạt kết quả, đồng thời cùng với các cơ quan chức năng như các cơ quan đoàn thể, báo, đài đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân hiểu được mục đích và ý nghĩa của việc thu này mà chấp hành tốt quy định, góp phần vào việc đầu tư hạ tầng giao thông của tỉnh, của đất nước ngày càng khang trang, hiện đại hơn./.

Minh Hoàng

 
Số lần đọc: 2098
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan