Tin nóng
07.01.2016
Chiều ngày 06/01, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
Các đại biểu tham dự tiếp thu những nội dung cơ bản Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Tham dự tiếp thu các nội dung cơ bản Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X; cán bộ chủ chốt sở, ban, ngành, cơ quan, doanh nghiệp nhà nước và báo cáo viên cấp tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp triển khai những nội dung kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), cụ thể như: Tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; về Dự thảo quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Dự thảo quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trình Đại hội XII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XI cũng đã quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng từ ngày 20-01-2016 đến ngày 28-01-2016 tại Thủ đô Hà Nội, trong đó phiên trù bị tổ chức vào ngày 20-01-2016, phiên khai mạc chính thức vào ngày 21-01-2016.

Đồng chí Phạm Công Khâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai Hướng dẫn số 166, ngày 24/12/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương “Tổ chức phổ biến, quán triệt nhanh các Văn kiện Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Sau hội nghị này, cấp ủy huyện và tương đương tiếp tục triển khai nội dung cơ bản Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đến cán bộ chủ chốt cấp mình./.

Quốc Tuấn

Số lần đọc: 3917
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan