Tin nóng
19.04.2014
Thực hiện Quyết định 317/QĐ-TTg ngày 07/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020”. Ngày 17 tháng 4 năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành kế hoạch cụ thể hóa thực hiện đề án theo Quyết định 317 của Thủ tướng Chính phủ.

Mục tiêu bảo đảm cho người dân sinh sống và làm việc ở vùng biển, đảo được tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế cho nhu cầu dự phòng, cấp cứu, khám chữa bệnh và nâng cao sức khỏe, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Góp phần đào tạo nguồn nhân lực bổ sung cho các cơ sở y tế thuộc các huyện đảo, xã đảo, trong đó chú trọng công tác đào tạo, bổ túc đội ngũ bác sỹ về y học biển để có đủ năng lực cấp cứu, khám chữa bệnh các bệnh lý đặc thù biển cho Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc và Trung tâm Y tế huyện Kiên Hải và các bệnh viện, trung tâm y tế các huyện ven biển của tỉnh. Đối với các xã đảo độc lập trên biển như: xã Thổ Châu, Hòn Thơm, huyện Phú Quốc; xã Hòn Tre, Lại Sơn, An Sơn và Nam Du, huyện Kiên Hải; xã Tiên Hải, thị xã Hà Tiên; xã Sơn Hải và Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương đạt 100% xã có trạm y tế, trong đó 50% xã đạt tiêu chí chuẩn y tế cho vùng biển, đảo theo tiêu chí của Bộ Y tế ban hành; Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc đạt bệnh viện hạng 2 và Trung tâm Y tế huyện Kiên Hải có khả năng triển khai thực hiện một số kỹ thuật ngoại khoa tương đương bệnh viện hạng 2.

Đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc trở thành trung tâm thu nhận và điều trị bệnh đặc thù biển, đồng thời hỗ trợ về công tác chuyên môn cho các trạm y tế xã đảo độc lập trên biển. Xây dựng 01 mô hình trợ giúp y tế từ xa - telemedicine từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đến Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc. 100% người lao động trên các tàu biển và tàu vận tải biển có kiến thức tự bảo vệ sức khỏe và biết kêu gọi sự trợ giúp khi có tình huống cấp cứu.

Phạm vi triển khai của kế hoạch gồm 17 xã đảo thuộc 04 huyện: Phú Quốc 10 xã; Kiên Hải 04 xã; Hà Tiên 01 xã và huyện Kiên Lương 02 xã./.

Minh Hoàng

Số lần đọc: 1940
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan