Tin nóng
29.12.2016
Ngày 27/12, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng (bên phải) dự và chỉ đạo hội nghị.

 Trong năm 2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008; thực hiện rà soát, cải cách thủ tục hành chính, chỉ đạo Bộ phận một cửa hướng dẫn tiếp nhận và giải quyết thủ tục đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư và doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện dự án; thường xuyên rà soát, rút kinh nghiệm, đảm bảo thời gian và tiến độ theo quy định. Tiếp tục thực hiện công khai quy trình thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, hướng dẫn các doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục đầu tư theo các quy định hiện hành. Đã tiếp nhận 758 hồ sơ và trả kết quả đúng hẹn 694 hồ sơ đạt tỷ lệ 91,55%, số hồ sơ còn lại đang trong thời hạn xử lý, không có hồ sơ trễ hẹn.
Giữ mối liên hệ, tiếp xúc với các nhà đầu tư, xây dựng danh mục kêu gọi đầu tư, để tham gia các hội nghị xúc tiến đầu tư vào Phú Quốc.     Thông qua các hội nghị đã quảng bá, giới thiệu hình ảnh địa phương và cơ hội đầu tư tại Phú Quốc đến với bạn bè, doanh nghiệp quốc tế. Triển khai chủ trương của UBND tỉnh không thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển đối với 20 khu vực bãi biển trên đảo Phú Quốc.
Trong năm 2016 đã trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho 21 dự án, diện tích 260,42ha; thu hồi chủ trương đầu tư 6 dự án, diện tích 201,06ha; cấp mới 37 giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký đầu tư (trong đó thực hiện 20 thủ tục Quyết định chủ trương), diện tích 851,98ha, tổng số vốn đầu tư 41.597 tỷ đồng và điều chỉnh 28 giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký đầu tư. Lũy kế đến ngày 10/12/2016, trên địa bàn huyện có 249 dự án đầu tư còn hiệu lực trong các khu quy hoạch với diện tích 10.394ha, ước tổng vốn đầu tư 352.813 tỷ đồng. Có 355 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trên địa bàn huyện Phú Quốc, với tổng vốn đăng ký 3.000 tỷ đồng. Tính đến nay, trên địa bàn huyện Phú Quốc có 2.310 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký 62.000 tỷ đồng.
    Đã thẩm định, phê duyệt 46 đồ án (bao gồm 14 đồ án quy hoạch chi tiết, 12 đồ án quy hoạch tổng mặt bằng với diện tích 891,7ha và điều chỉnh 20 đồ án quy hoạch chi tiết); nâng tổng số đồ án được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đến nay là 217 đồ án với tổng diện tích 6.240,17 ha, đạt 41,08% trên tổng diện tích đất đưa vào lập quy hoạch chi tiết 1/500.
Ban hành 17 quyết định giao đất, cho thuê đất và 14 quyết định điều chỉnh giao đất, cho thuê đất. Lũy kế đến nay, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc đã giao đất cho 79 dự án với tổng diện tích là 2.262,5 ha.
    Nhìn chung, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ đầu tư phát triển đảo Phú Quốc tiếp tục được tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm; thường xuyên tổ chức tuyên truyền cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư vào Phú Quốc; công tác thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng, chủ trương đầu tư, cấp chứng nhận đầu tư, giao đất, cho thuê đất được chú trọng, có tiến bộ; các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tiếp tục được triển khai, các dự án du lịch được quan tâm đẩy nhanh thủ tục đầu tư; công tác lập, thẩm định, phê duyệt và tiến hành chi trả các phương án bồi thường giải toả đã có sự phối hợp, nỗ lực thực hiện của các cấp, các ngành trong huyện; năng lực chỉ đạo, quản lý, tổ chức và phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu tư phát triển đảo Phú Quốc tiếp tục được nâng lên, có chất lượng, hiệu quả, thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực trong Khu kinh tế Phú Quốc được cải tiến, tạo được niềm tin của các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư./.

Bùi Kiên

Số lần đọc: 4556
http://vanphong.kiengiang.gov.vn
Tin liên quan