Tin nóng
11.12.2017
Ngày 06/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 6, khóa IX chuyên đề ngân sách. Các đồng chí: Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hoàng Thăng - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lưu Thị Ngọc Sương - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các Nghị quyết

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh, cho biết sau kỳ họp, HĐND tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh sớm ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo, điều hành phát huy ưu điểm trong công tác thu-chi ngân sách, công tác đầu tư công, thực hiện khai thác tốt nguồn thu, tiết kiệm chi, đảm bảo thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND tỉnh về dự toán ngân sách nhà nước; kế hoạch đầu tư công. Chủ tịch HĐND tỉnh Đặng Tuyết Em đề nghị thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố, HĐND cấp xã khẩn trương chuẩn bị tốt kỳ họp HĐND cùng cấp để giao dự toán ngân sách, xây dựng cơ bản đảm bảo hoàn thành trong tháng 12 theo luật định. Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh phối hợp UBND tỉnh, sở, ngành khẩn trương hoàn thành các nội dung để trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2017, dự kiến tổ chức từ ngày 25 đến ngày 27-12-2017.
Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Chín - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2016, ước tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2017, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Đồng chí Trần Hữu Nghị - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh thông qua 6 Nghị quyết: Phê chuẩn quyết toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2016; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2018; phân bổ ngân sách năm 2018; vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ trả nợ gốc năm 2018; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên địa bàn tỉnh./.

Kim Thư

 

 

Số lần đọc: 1345
Website Kiên Giang
Tin liên quan