Tin nóng
05.03.2015
Ngày 05/3/2015, Ban Chỉ đạo “Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người, phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 (ảnh). Hội nghị do ông Lê Văn Thi – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì.

Nhận định khái quát tình hình năm 2014, Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống mua bán người, phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm và xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh có nêu:

Năm 2014, trong điều kiện tình hình còn nhiều khó khăn, phức tạp, nhưng các ngành, các địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm đạt được nhiều kết quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được củng cố phát triển từng bước vững mạnh; kiềm chế được sự gia tăng của các loại tội phạm; phòng chống có hiệu quả tội phạm có tổ chức, tội phạm tham nhũng, ma túy; ngăn chặn tệ nạn cờ bạc, mại dâm và lây nhiễm HIV… Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp được chặt chẽ hơn; các ngành chức năng làm tốt vai trò tham mưu, nòng cốt, xung kích; đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, ma túy và mại dâm của các ngành và địa phương được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống mua bán người, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa đi vào chiều sâu, chưa toàn diện; việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm một số nơi còn chậm, hình thức tuyên truyền chưa phong phú. Nhiều nơi chưa quan tâm đúng mức công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm nên chưa tạo được sự chuyển biến tích cực đến tình hình an ninh trật tự ở cơ sở; một số mô hình tự quản chưa phát huy tác dụng. Quản lý nhà nước về an ninh trật tự giữa các đơn vị chức năng có lúc có nơi còn sơ hở, thiếu đồng bộ; công tác đấu tranh với một số loại tội phạm hiệu quả còn chưa cao, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, tệ nạn xã hội còn xảy ra nhiều.

Tại hội nghị, các đại biểu, theo chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, địa phương, đã tập trung đi sâu thảo luận về nguyên nhân những tồn tại hạn chế, bất cập; đóng góp ý kiến đối với các nhiệm vụ trọng tâm được đề ra trong năm 2015, đồng thời bàn bạc các dự thảo kế hoạch cho từng nội dung công tác thời gian tới; tham khảo 04 tham luận của đại biểu trình bày tại hội nghị, để rút ra các giải pháp hữu hiệu, học tập, vận dụng và nhân rộng những mô hình hay của các địa phương làm tốt.

Tiếp đó hội nghị đã nghe công bố Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc, Cơ quan thường trực “Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đại diện lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, công bố quyết định và trao cờ thi đua của Bộ Công an, đại diện lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ công bố quyết định và trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho tất cả 09 tập thể đã đạt thành tích xuất sắc thời gian qua.

Năm 2015, diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm các ngày lễ lớn và trọng đại của đất nước. Tình hình thế giới, khu vực sẽ diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định vì vậy phải tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn dân để công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng đi vào chiều sâu, đạt được kết quả toàn diện hơn./.

P/v

Số lần đọc: 2074
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan