Tin nóng
25.05.2014
hó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Quyết định số 758/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2014, về việc thành lập Trường Đại học Kiên Giang…
Phân hiệu Đại học Thủy sản Nha Trang đặt tại huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang (ảnh: H.A).

Nội dung Quyết định nêu rõ: Thành lập Trường Đại học Kiên Giang trên cơ sở Phân hiệu của Trường Đại học Nha Trang tại tỉnh Kiên Giang.

Trụ sở chính của Trường: Tại huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Trường Đại học Kiên Giang là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Trường Đại học Kiên Giang hoạt động theo Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 64/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sát nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng trước khi cho phép mở ngành đào tạo đại học và tuyển sinh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

Quốc Tuấn

(Nguồn: Quyết định 758/QĐ-TTg ngày 21/5/2014)

Số lần đọc: 2178
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan