Tin nóng
30.10.2013
Sáng ngày 28-10, tại Văn phòng Bảo hiểm Xã hội tỉnh, ông Trương Hữu Cường - Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh

 
đã triển khai Thông báo kết luận số 621 ngày 21-10-2013 của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Sơn đến các cơ quan, ban, ngành và đoàn thể có liên quan về tình hình bội chi Quỹ BHYT tỉnh trong thời gian qua; triển khai dự thảo lộ trình BHYT toàn dân từ nay đến năm 2015 và năm 2020 (ảnh).

Trong thời gian qua, độ che phủ BHYT trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ngày càng tăng, nguồn thu BHYT ngày càng lớn, góp phần tích cực cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm chi ngân sách; nhận thức về BHYT trong nội bộ và nhân dân được nâng lên. Tuy nhiên so với yêu cầu, nhu cầu thì số thu BHYT còn ít, trong khi chi quá lớn, dẫn đến bội chi Quỹ khám, chữa bệnh BHYT kéo dài và có chiều hướng tăng, ảnh hưởng lớn đến chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, gánh nặng chi ngân sách; các ngành, các cấp chưa thực hiện tốt chủ trương huy động nhiều nguồn lực xã hội để phát triển Quỹ BHYT nhằm chăm sóc tốt hơn sức khỏe cộng đồng. Những hạn chế trên, ngoài những nguyên nhân khách quan như: cơ chế chính sách còn có mặt bất cập, trình độ dân trí của một bộ phận nhân dân thấp,... Bên cạnh đó, Thông báo kết luận cũng nêu rõ nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: Các cấp ủy, chính quyền tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 21-11-2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Kế hoạch số 83-KH/TU, ngày 28-5-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, BHYT giai đoạn 2012-2020. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT, giám sát việc thực hiện chính sách BHYT và đảm bảo quyền lợi của người đóng BHYT theo quy định. Tăng cường phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, địa phương có trách nhiệm trong thực hiện quản lý thu, chi Quỹ BHYT.

Theo ông Trương Hữu Cường, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh, cho biết: Mục tiêu từ nay đến năm 2015 và đến năm 2020 tiếp tục duy trì các nhóm đối tượng đã tham gia BHYT đạt tỷ lệ 100%. Mở rộng các nhóm đối tượng đến đến năm 2015 có trên 65% dân số tham gia BHYT và đến năm 2020 có trên 80% dân số tham gia BHYT. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT theo quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người tham gia BHYT. Từng bước đổi mới cơ chế, phấn đấu giảm tỷ lệ chi tiêu y tế trực tiếp từ túi tiền của hộ gia đình xuống dưới 40% vào năm 2020./.

Quốc Tuấn

 
Số lần đọc: 2288
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan