Tin nóng
23.08.2018
Sáng ngày 21-8-2018, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang (anh) xung quanh kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết quả công tác quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng và kết quả công tác tuyên giáo 7 tháng năm 2018

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang có sự chủ động, cách làm mới trong thực hiện công tác tuyên giáo, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII) bước đầu mang lại hiệu quả rất đáng trân trọng. Sự chủ động thể hiện ở chỗ tỉnh dám nhìn thẳng vào sự thật, thừa nhận những biểu hiện tồn tại trong Đảng bộ để sửa chữa, khắc phục, điều này góp phần vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong thời gian qua. Kịp thời triển khai học tập, quán triệt, thực hiện các Nghị quyết của Trung ương; công tác tuyên giáo bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, văn hóa và tinh thần đoàn kết của Đảng bộ và nhân dân để khai thác hiệu quả các tiềm năng, nguồn lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Quan tâm lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 6, Trung ương 7; làm tốt hơn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. 


Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, các tập thể điển hình trong học tập và làm theo Bác. Trong tuyên truyền gương người tốt, việc tốt phải kết hợp giữa xây và chống, xây phải cơ bản, chống phải có hiệu quả, đôi khi thông báo về một việc làm chưa tốt cũng là một việc để răn đe, giáo dục. Làm tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội, tâm trạng tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; có nhiều hình thức đa dạng tuyên truyền, định hướng dư luận trong nhân dân, nhất là trong giai đoạn internet, mạng xã hội đang phát triển như hiện nay. Tiếp tục nâng cao chất lượng học tập, tuyên truyền, quán triệt, triển khai Nghị quyết của Đảng; giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Ngành Tuyên giáo quan tâm làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo ngang tầm nhiệm vụ; đổi mới phương thức công tác tuyên giáo, chủ động tham mưu cho cấp ủy sơ kết một số kết luận, chỉ thị của Đảng; tham mưu cho cấp ủy giải quyết một số vụ việc nảy sinh trên địa bàn....


Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, để triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW có hiệu quả, hàng năm tỉnh chọn chủ đề để tập trung chỉ đạo; chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc và cơ sở xây dựng kế hoạch và chủ đề thực hiện; các đảng bộ từ tỉnh đến cơ sở đều có xây dựng kế hoạch thực hiện, nhiều đảng bộ lựa chọn chủ đề phù hợp với tình hình thực tế của đảng bộ, chú ý những vấn đề nổi cộm, bức xúc, hạn chế, yếu kém để tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, nhằm tạo chuyển biến rõ nét ở địa phương, đơn vị. Sau khi có Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời ban hành kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết và các chương trình hành động thực hiện nghị quyết; tổ chức các hội nghị trực tuyến với Trung ương, kết nối với các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy để có nhiều cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt nghị quyết. Chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết và tổ chức hội nghị triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đồng thời tuyên truyền đoàn viên, hội viên và quấn chúng nhân dân bằng nhiều hình thức. Về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tỉnh đã kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh; phân công đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh kiêm nhiệm giữ chức hiệu trưởng trường chính trị tỉnh; thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân tại 5 đơn vị cấp huyện, 58 đơn vị cấp xã, bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân tại 12 đơn vị cấp xã. Về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, tỉnh đã sắp xếp giảm 18 đơn vị sự nghiệp công lập, trình Thủ tướng Chính phủ chuyển 6 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần... Công tác tuyên giáo của tỉnh luôn bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nổi lên có một số công việc cụ thể, như: Tăng cường công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hóa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; tập trung chỉ đạo tuyên truyền tốt Luật An ninh mạng và dự án Luật đặc khu, góp phần ổn định tình hình địa phương... 


Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiến nghị Trung ương: Thành lập Trung tâm chỉ đạo thống nhất, chủ động định hướng việc tuyên truyền, đấu tranh phản bác phòng ngừa thông tin xấu, độc trên không gian mạng; ban hành cơ chế bảo vệ lực lượng đấu tranh trên không gian mạng và tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho bộ phận giúp việc các tỉnh, thành ủy; chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời đối với lĩnh vực văn hóa - văn nghệ, thông tin đối ngoại và khoa giáo cho các tỉnh ủy, thành ủy để triển khai thực hiện; sớm cung cấp thông tin chính thống đối với những vấn đề nóng, nhạy cảm để các địa phương kịp thời thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội.

Thu Oanh

 

Số lần đọc: 1839
Website Kien Giang
Tin liên quan