Tin nóng
21.11.2014
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh yêu cầu lãnh đạo các địa phương và các sở, ngành liên quan tập trung và tăng cường các biện pháp thúc đẩy công tác thu, nộp phí bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định nhà nước và kế hoạch chi cho sửa chữa đường bộ trên địa bàn tỉnh.
Đường Nam – Bắc đảo Phú Quốc - Ảnh minh họa (H.Anh)

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về thu phí, quản lý và sử dụng phí bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh. Xác định đây là nghĩa vụ tài chính của các đối tượng phải nộp phí và trách nhiệm thu ngân sách của chính quyền địa phương. Tổ chức rà soát và có hướng chỉ đạo các xã, phường, thị trấn triển khai thu phí bảo trì đường bộ dứt điểm trước ngày 31/12/2014. Đồng thời, tổ chức lập bộ gửi về Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh để cập nhật quản lý (trước ngày 30/11/2014). Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các xã, phường, thị trấn khẩn trương thực hiện công tác lập bộ và thanh toán, quyết toán kinh phí được phân bổ để triển khai thu phí bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo Quyết định số 2825/QĐ-UBND ngày 03/12/2013. Đồng thời, báo cáo về UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập bộ và thu phí sử dụng đường bộ trước ngày 15/12/2014.

Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an huyện, Công an xã hỗ trợ địa phương thống kê lập bộ thu phí và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt nghĩa vụ nộp phí sử dụng đường bộ xe mô tô theo quy định của pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh cung cấp thông tin cho các báo, đài Trung ương, địa phương đóng trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định về thu phí, quản lý và sử dụng phí bảo trì đường bộ trên địa bàn trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết, thực hiện.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tổ chức đoàn thể các cấp thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt nghĩa vụ nộp phí sử dụng đường bộ xe mô tô theo quy định./.

Trung Kiên

(Nguồn: Công văn 1245/UBND-KTCN ngày 14/11/2014)

Số lần đọc: 1810
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan